ПРОЈЕКТИ У ОШ ''РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ''

 

 

 

ПРОЈЕКАТ "Заједнo ка средњој школи”

 

 

 

Hаша школа учествује у пројекту "Заједно ка средњој школи", који спроводи Центар за образовне политике (ЦОП) уз подршку Дечје фондације Pestalozzi, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

 

14. ДЕЦЕМБАР 2023.

У оквиру пројекта "Заједно ка средњој школи" који реализујемо са Центром за образовне политике и Фондацијом Песталоци наш пројектни тим је са 20 ученика седмог и осмог разреда посетио Школу моде и лепоте. Упознали смо се са њиховим образовним профилима, за ученике је организована радионица, а наставници су прилику искористили за хоризонтално учење и размену искустава.

 

 

 

 

 

Циљ пројекта "Заједно ка средњој школи" је да се ученицима пружи подршка да успешно заврше основну школу, да наставе образовање у средњим школама и стекну диплому средње школе. Школа ће пружати додатну и прецизно испланирану подршку ученицима како би се припремили за завршни испит и спроводи активности у оквиру професионалне оријентације, све у циљу успешног преласка из основне у средњу школу. У среду, 22. марта у свечаној сали наше школе одржан је уводни састанак чији учесници су били: директорка Дечје фондације Песталоци Славица Кијевчанин, представнице ЦОП-а: Жаклина Веселиновић, Биљана Стојановић, Ивана Ценерић и Софија Вујовић, представници (чланови пројектног тима) ОШ "Иван Горан Ковачић", представници (чланови пројектног тима) школе "Моде и лепоте" и чланови пројектног тима наше школе.

 

 

 

 

 

 

ПРОЈЕКАТ "Заједница практичара за социјално – емоционално учење у функцији подршке развоју личности ученика/ица”

 

 

 

 

Пројекат „Заједница практичара за социјално – емоционално учење у функцији подршке развоју личности ученика/ица” реализује ЦИП – Центар за интерактивну педагогију у сарадњи са организацијама Childhood Education International уз подршку Министарства просвете.

 

Реализацију пројекта подржава John Templeton Foundation. Овај двогодишњи пројекат има за циљ унапређивање компетенција наставника пет основних школа у Србији за спровођење пракси развоја социјално - емоционалног учења у функцији подршке развоју личности ученика/ица.

 

Пројекат, у складу са Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, доприноси остваривању посебних циљева Стратегије у вези са унапређивањем подршке развоју личности ученика/ица, те инклузивности и васпитне улоге образовних установа.

 

Верујемо да ће Пројекaт допринети развоју кључних компетенција и вештина ученика/ица које су потребне за успешно одрастање, успех у школовању и животу уопште и унапредити њихово разумевање вредности као што су социјална правда, поштовање, ненасиље и анти-дискриминација.

 

Очекивани исходи пројекта:

 • Запослени у пет основних школа су оснажени да интегришу социјално-емоционално учење у своју праксу, шире је и унапређују у сарадњи са другим школама
 • Родитељи боље разумеју важност социјално-емоционалног учења и заједно са школом планирају и спроводе активности у функцији подршке развоју личности детета
 • Смањене предрасуде и унапређено разумевање ученика о социјалној правди и инклузији кроз критичко промишљање

 

Планирано је да се пројекат реализује у периоду: август 2022 – август 2024. године.

 

Кључне активности:

 • Избор пет основних школа које би се по завршетку пројекта кандидовале за статус модел установа са квалитетном праксом социјално емоционалног учења у функцији подршке развоју личности ученика/ице
 • Спровођење анализе потреба школа
 • Развијање концептуалног оквира социјално – емоционалног учења у функцији подршке развоју личности ученика/ица
 • Развијање и спровођење свеобухватног тренинг програма (уживо и на даљину путем интернета) Успостављање заједнице учења кроз спровођење партиципативног акционог истраживања У оквиру пројекта планирана је континуирана менторска подршка школама.

 

Такође, свака школа ће добити грант у износу од 3.000 (три хиљаде) америчких долара у динарској противвредности, намењених за реализацију активности са ученицима и родитељима.

 

 

 

ПРОЈЕКАТ EDUCATION FOR ALL - ПОДРШКА РОМСКИМ УЧЕНИЦИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

 

Форум Рома Србије наставља сарадњу са Goethe Insitut E.V. Germany кроз рад на пројекту Education for All – подршка Ромским ученицима за остваривању својих права у области образовања.

 

Пројекат траје од 3. октобра до 31. децембра 2022. године. Реализатори пројекта су наставница историје Неда Недовић Спасић и педагошки асистент Александар Асановић.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ублажавање последица повећане рањивости Рома/Ромкиња и других маргинализованих група у Србији

 

 

 

 

Ублажавање последица повећане рањивости Рома/Ромкиња и других маргинализованих група у Србији узрокованих КОВИД – 19 пандемијом у 18 јединица локалне самоуправе

је пројекат који спроводи Генерални секретаријат Владе Републике Србије као правни заступник Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва (СИПРУ). Пројекат се реализује уз подршку програма Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ коју спроводи ГИЗ. Главни политички партнер је Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Партнери на реализацији пројекта су удружења ЦИП – Центар за интерактивну педагогију и Екуменска хуманитарна организација.


Пројекат се реализује у периоду септембар – март школске  2021/2022..г. Циљ пројекта је пружити неопходну подршку ромским заједницама и другим осетљивим групама у одговору на изазове који су проузроковани пандемијом КОВИД – 19.


У ОШ „Радоје Домановић'' туторска подршка у учењу обезбеђена  је за 52 ученика ромске националности, узраста од 2. до 8. разреда. Тутори на пројекту Весна Илић Петровић, наставник енглеског језика и Александар Асановић, педагошки асистент одржали су бројне радионице у сарадњи са колегама  учитељима и предметним наставницима немачког језика, енглеског језика, српског језика и математике. Једну од радионица одржала је и директорка школе. Основни задаци пројекта- пружање подршке ученицима у учењу и изради домаћих задатака и обука за рад са дигиталним алатима проширени су и следећим важним садржајима: врсте интелигенције;  технике учења; организација времена и план активности на дневном и недељном нивоу; претраживање сајтова према предмету и теми; едукативне онлајн игре; размена искустава и међусобно саветовање; вршњачко учење.


Рад са породицама - Пружена је подршка за 40 породица, кроз онлајн радионице, чији је циљ оснаживање породица за помоћ и подршку деци у учењу и школовању. Родитељи су информисани о заштити и превенцији од заразе вирусом Ковид-19, обавештени о важности вакцинације и добили пакете заштитне опреме.
Током 5 недеља је, према плану и циљу пројекта, са породицама рађено онлине путем Вибер групе и Вибер видео позива. 4 дана у недељи родитељи су добијали аудио или текстуалне поруке у складу са недељном темом, а једном недељно је одржавана онлајн дискусија на којој су родитељи размењивали своја искуства,  дискутовали о теми и добијали савете у циљу побољшања њихових компетенција.


Одржане су по  3 радионице о ромском културном идентитету са ученицима млађих и старијих разреда. Радионице су биле отвореног типа и  присуствовали су сви заинтересовани ученици.
Новине у онлајн раду са родитељима/ученицима су представљале велики изазов на почетку, како за саме родитеље тако и туторе. Специфичности и ограничења времена у коме живимо освестили су све учеснике у пројекту да се може и мора прилагођавати у свим областима живота и рада. Постепеним прихватањем нових начина рада и учења, сви актери процеса  схватају важност и олакшице које нам савремена технологија и дигитални алати пружају.


ВИДЕО ИЗВЕШТАЈ О ПРОЈЕКТНИМ АКТИВНОСТИМА

 

 

 

Пројекат ''Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу''

 

 

 

О пројекту ''Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу''

 

• Пројекат реализују МПНТР и УНИЦЕФ уз финансијску подршку ЕУ

 

• Партнери државне институције (ЗУОВ, ЗВKОВ), удружења (Центар за образовне политике, Педагошко друштво Србије), школе

 

• У оквиру пројекта „Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу реализују се активности усмерене на јачање резилијетности образовног система у ванредним ситуацијама са фокусом на децу из ромске популације.

 

• Период спровођења пројекта: новембар 2020. април 2023. Пројекат је конципиран кроз три компоненте фокусиране на 3 главна циља:

• I Подршка даљем развоју инклузивног система учења на даљину

• II Успостављање библиотека дигиталних технологија и стручно усавршавање наставника

•III Пружање додатне подршке у учењу и психосоцијалне подршке

 

ДЕТАЉНИЈЕ О ПРОЈЕКТУ >>

 

 

Еrasmus+

Пројекат ''Living Students Thanks to Living Classes''

 

 

Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сардњу у три области: образовање, млади и спорт. У најширем смислу програм Еразмус+ у области образовања има следеће приоритете:

 • Унапредити и подржати развој свих нивоа образовања;
 • Ојачати везе између формалног, неформалног и информалног учења;
 • Оснажити везу образовања са светом рада;
 • Створити додатне вредности за европски простор образовања;
 • Повезати земље чланице у дефинисању образовних политика.

У фокусу програма Еразмус+ је јачање потенцијала младих за активно учешће у грађанском друштву, развој лидерских вештина, солидарности и разумевање између култура. Еразмус+ промовише признавање и вредновање стечених квалификација у образовању, отворени приступ образовним материјалима, документима и медијским садржајима који настају у финансираним пројектима и шире, као и међународну димензију активности, вишејезичност, једнакоправност, и инклизувни приступ образовању.
Наша школа ће наредних месеци реализовати пројекат: „Living Students Thanks to Lving Classes“. Координатор пројекта је школа „Hasan Polatkan“ из Анкаре у Турској, а партнерске школе су „Serban Voda Kantakuzino“ из места Калиманешти у Румунији и наравно ОШ „Радоје Домановић“ из Ниша.
Пројекат ће трајати од 1.9.2020. до 28.2.2022. године.  Савремено доба и технологија стварају несрећну и асоцијалну децу коју је тешко мотивисати. Главни циљ овог нашег пројекта је повећати ученичку веру и љубав према школи, учинити часове занимљивијим, омогућити ученицима бољу интеракцију, како са вршњацима тако и са наставницима, повећати мотивацију, претворити школу из досадног у место за уживање. Часови у природи ће ово омогућити. Планирано је да направимо школску башту у којој ћемо гајити зачинско биље, воће, цвеће... Часове ћемо држати не само у учионицама већ и у овој нашој башти.
Предвиђено је да у пројекту учествује 10–30 наставника и 50–100 ученика узраста од 10 до 14 година. У размени ће учествовато 2 наставника и 4 ученика. Услов за учешће  у размени је добро познавање енглеског језика и дигиталних технологија.
За реализацију пројекта користићемо и eTwinning платформу. Планиране су следеће активности: израда ученичких презентација, дизајн и избор логотипа пројекта, израда кратких филмова, електронског часописа, банера, брошура, прављење баште и гајење биљака, изложба фотографија,  излет, ученичка размена (наши ученици ће у пратњи 2 наставника посетити Румунији, а затим ће наша школа бити домаћин ђацима и наставницима из Турске и Румуније), биће одржане радионице на којима ћемо школама из нашег града представити наш пројекат и његове резултате.
Након формирања стратегије одрживости биће потписан и уговор са партнерима о извршавању пројектних активности. Веб стране пројекта биће доступне и  након завршетка пројкета, радиће се на приширивању и продубљивању активности и након завршетка пројекта.

 

 

ДЕТАЉНИЈЕ О ПРОЈЕКТУ >>

 

eTwinning

 

 

 

 

Школе којима је додељена ознака имаће већу видљивост на европском нивоу и формираће европску мрежу водећих eTwinning школа које ће инспирисати будући развој eTwinning-а.

 

Поред тога, ове школе ће бити препознате као предводници у области дигиталне праксе, праксе безбедности на интернету, иновативних и креативних приступа педагогији, подстицања континуираног професионалног усавршавања запослених и подстицања сарадничких наставних пракси са запосленима и ученицима.

 

 

 

Dear Ana Stankovic Mihailovic

Congratulations! Your school has been awarded with the eTwinning School Label 2020-2021 and this is a great achievement by the eTwinning team in your school!

The official announcement will be made on the eTwinning.net Portal this week and on other eTwinning and European Commission's news channels.

What's next

 • You can proudly use the eTwinning School Label (here attached) on your school's website.
 • Shortly, we will send you a package containing some eTwinning materials and of course the eTwinning School plaque.
 • You will be invited to participate in the eTwinning Schools' Group and in the various activities dedicated to eTwinning Schools.
 • To stay updated on the news and activities of the eTwinning Schools Group, please sign up to the mailing list: https://groups.etwinning.net/68026/pages/page/413133
Congratulations again for being an example for all the other schools: we count on your dedication and commitment to promote eTwinning and its values, which are represented by the eTwinning Schools' mission which you can download here: https://www.etwinning.net/files/etwinningschool/etwinning_school_mission.pdf.

The eTwinning Team

 

eTwinning је интернет портал који повезује запослене у школским и предшколским установама широм Европе са циљем да им омогући да заједнички осмишљавају и спроводе пројекте, размењују идеје и примере добре праксе, повезују ученике и обогаћују наставу.
еТwinning портал промовише сарадњу школа у Европи и шире путем употребе информационо-комуникационих технологија пружајући при томе помоћ, подршку и готове алате. Kоришћење овог портала је безбедно и намењен је искључиво учитељима, наставницима, библиотекарима, психолозима, педагозима, васпитачима.
Пројекат у коме је учествовала наша наставница француског језика Нада Донков са својим ученицима "Међународни дан језика" награђена је еТwиннинг ознаком квалитета.
Наставница енглеског језика Данијела Јевтић увела је ову платформу у нашу школу, а прикључиле су јој се Нада Донков и Ана Станковић Михаиловић. Током школске 2018/2019. године у нашој школи реализовано је 19 eTwinning пројеката са циљем да се школа отвори према Европи, да усавршавамо ИKТ компетенције и комуникационе способности на неком страном језику и ученика и наставника. Ове године своје пројекте на платформи имају и Наталија Миленковић и Данијела Тричковић.

 

ДОСТУПНО И КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ

ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ И ДЕЧАКЕ РОМЕ

 

 

Током школске 2019/2020. године наша школа реализује  пројекат ''Доступно и квалитетно образовање за девојчице и дечаке Роме“. Пројекат се реализује под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и организације Save the Children, а у сарадњи са ЦИП центром за интерактивну педагогију.

 

 

Пројекат представља програм јачања родитеља/породица деце из рањивих група, а специфични циљеви пројекта су рана идентификација ученика под ризиком од осипања и имплементација индивидуализованих мера превенције и интервенције.

Посебан фокус пројекта је оснаживање породица и родитеља деце из рањивих група, да би и они сами могли да утичу на образовање њихове деце и њихову мотивацију  да заврше школовање. Циљ је да се кроз директан рад са породицама и њихово ближе повезивање са образовним институцијама, кроз заједничко деловање, осигура останак деце у образовном систему и завршетак школовања. 

 

 

Кроз 16 радионица оснажићемо и подстаћи  20 породица Ромске националности на путу васпитања и образовања њихове деце. Теме попут Породичних вредности, Добре комуникације, Стилова васпитања, Родних улога, Зашто је школа важна, Сарадња породице и образовне институције... отвориће многа важна питања и дати важне одговоре на путу оснаживања родитеља и повећања њихових компетенција за успешније родитељство.

Радионице воде наставник енглеског језика, Весна Илић Петровић и педагошки асистент Александар Асановић. 

 

 

Циљ пројекта представља повећање квалитета образовања путем подстицања демократске културе, кроз примену антидискриминаторних приступа који се заснивају на стандардима и пракси савета Европе. Специфични циљеви су: унапређење компетенција наставника, ученика и заједнице о концепту инклузивног образовања, као и оснаживање и повећање ресурса пилот школа за уклањање предрасуда и дискриминаторних приступа осетљивим групама.
Трајање: пројекат траје 24 месеца, а у реализацији поред Министарства просвете, науке и технолошког развоја и завода за унапређење васпитања и образовања, укључени су и истраживачки институти, локалне заједнице, медији, невладине организације као и међународне оргаизације.
Школа треба да промовише концепт демократске културе у школи кроз наставне и вананставне садржаје, обуке запослених и успостављање праксе у којој се код ученика развијају ставови и знања у којима ученици развијају свест о својим демократским правима и преузимању одговорности. Критеријуми избора за школе били су: Неговање културе интеркултуралности, посвећеност наставног и другог школског особља инклузивном приступу за све ученике, висок ниво мотивације.
Наша школа је изабрана за учествовање у пројекту 14.6.2017. године, а о детаљним предвиђеним активностима знаћемо након иницијалног састанка који је планиран за 12. 9. 2017. године.

За реализацију пројекта у овој школској години задужени су сви запослени, а посебно пројектни тим у следећем саставу:
1. Директор: Душица Тричковић
2. Психолог: Љиљана Радовановић Тошић
3. Педагог: Наташа Игњатовић
4. Професор хемије: Сања Пешић
5. Професор биологије: Гордана Рако
6. Професор разредне наставе: Данијела Тричковић
7. Професор математике: Десанка Нешић

8. Васпитач предшколске групе: Александра Глигоријевић

9. Педагошки асистент: Александар Асановић

 

ДЕТАЉНИЈЕ О ПРОЈЕКТУ >>