ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ - ОБАВЕШТЕЊЕ

 

У складу са Календаром активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину потребно је да обавестите све заинтересоване кандидате, односно ученике осмог разреда, њихове родитеље и одељењске старешине да је пријављивање кандидата за пријемни испит планирано од 18. до 24. априла.

 

Слично као претходне године пријављивање кандидата за пријемни испит могуће је на два начина:

од 18. до 24. априла (до 16ч):

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства.

 

Упутство за електронско пријављивање кандидата за пријемни испит (за родитеље ученика / кандидата): https://mojasrednjaskola.gov.rs/Docs/Guide....

 

21. и 24. априла од 9 до 16ч:

Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита.

 

Важне напомене: Као и претходне године, кандидат, односно родитељ ученика има могућност да на један до три начина поднесе пријаву за полагање пријемног испита: 1. електронским путем преко свог ауторизованог налога на порталу МСШ (https://mojasrednjaskola.gov.rs) или 2. непосредно у својој основној школи или 3. непосредно у средњој школи која организује полагање пријемних испита Молимо Вас да ово обавештење доставите свим кандидатима, односно ученицима осмог разреда, њиховим родитељима и одељењским старешинама.

 

Окружне комисије немају овлашћења нити могућности за евентуалне исправке података о планираним образовним профилима ни у ЈИСП-у нити на АП МСШ. Све евентуалне промене реализују овлашћена лица МП.

 

 

 

САЈАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ У НАШОЈ ШКОЛИ

 

У суботу, 25. марта 2023. у нашој школи је одржан Сајам професионалне оријентације који је посетио велики број ученика и родитеља. На сајму су се представиле скоро све нишке средње школе и у непосредној комуникацији са ученицима и њиховим родитељима представили своју школу на најбољи могући начин.

 

 

 

 

 

 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 2023.

 

Циљ организовања пробног завршног испита је да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду, као и симулација процеса завршног испита, где ученици пролазе кроз утврђене процедуре (време доласка, потребни прибор, поступање и правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељењског старешине, дежурних наставника, супервизора и друго). 


У свим основним школама на територији Републике Србије, на основу Календара активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину, ученици осмог разреда ће 24.03.2023. године, у 12 часова, у оквиру пробног завршног испита полагати тест из математике, док ће 25.03.2023. године, у 9 часова, полагати тест из српског/матерњег језика, а у 11:30 часова изабрани предмет једног од обавезних предмета из природних и друштвених наука, а по опредељењу ученика. 

 

 

 

 

ПРОВЕРА ПРИЈАВА ЗА ТЕСТИРАЊА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

 

Календаром уписних активности од 23. до 27. јануара 2023. године планираниранa jе званична провера пријава за тестирања на Завршном испиту (ЗИ) у школи преко АП МСШ и преко јавног МСШ портала. Евентуална исправка (поништавање неисправних пријава и унос нових-исправних пријава за ЗИ) планирано је за 30. и 31. јануар 2023. године.


Потребно је преконтролисати исправност поднетих пријава за ЗИ поднетих како у школи преко АП МСШ, тако и преко јавног МСШ портала.

 

Молимо родитеље да и они изврше проверу (преко јавног МСШ портала).

Посебно обратити пажњу о следећем:

  • проверити језик на коме се полаже сваки тест
  • проверити пријаве тестова по ИОП 2
  • проверити прилагођавање (слабовиди, брајево писмо)

 

У свим случајевима где се примети грешка, неопходно је поништити стару и унети нову пријаву. Овај део се ради искључиво у школи преко АП МСШ, што значи да родитељ/дзз у случају промене пријаве мора попунити образац 42, школа га званично заводи у протокол и тек тада поништава стару и уноси нову пријаву.

Напомињемо, да се после 31. јануара неће моћи вршити унос пријава за ЗИ.

 

 

 

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 2023.

 

Обавештавамо родитеље да је, како је и планирано календаром уписних активности, од 1. децембра 2022. године на званичном порталу МСШ доступна опција за пријављивање ЗИ за родитеље ученика осмог разреда.

 

Родитељи ученика осмог разреда могу, уколико то желе, преко својих налога на порталу МСШ да попуне онлајн пријаву за полагање ЗИ пратећи упутство: https://mojasrednjaskola.gov.rs/Docs/Guide

 

Пријава за завршни испит подразумева изјашњавање о предмету који ће ученици полагати у оквиру трећег теста.


Поред тога, за сваки тест се дефинише језик на коме се полаже, врста теста (стандардни или ИОП 2), као и евентуална прилагођавања (увећан фонт и брајево писмо).

Поред ове електронске пријаве, родитељима је дата могућност да од 01.12.2022. пријаву за завршни испит поднесу и директно у школи.
Процедура пријаве за завршни испит директно у школи подразумева попуњавање обрасца 42  од стране родитеља/дзз, на основу кога се пријава уноси на АП МСШ.
Потписани образац 42 остаје у школи.


Препорука је да се након евидентирања пријаве за завршни испит, одштампа "Преглед детаља пријаве - PDF" у два примерка (један примерак остаје у школи други се даје родитељу/дзз).

 

Упутство за пријаву за завршни испит на порталу АП МСШ се налазе на следећем линку.

 

Неопходно је да за све ученике осмог разреда постоје унете исправне пријаве за полагање ЗИ до 27. децембра, а најкасније до петка 30. децембра.

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2023.

 

 

 

 

ПОРТАЛ МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА

 

 

https://mojasrednjaskola.gov.rs/

 

На Порталу Моја средња школа можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе.

Порталом Моја средња школа управља Министарство просвете и одговорно је за садржај који се на њему налази, а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности.

 

Упутство за коришћење портала

 

 

 

Обавештавамо вас да су на званичним интернет станицама Министарства Просвете постављене овогодишње верзије следећих документата:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Правилник о упису ученина у средњу школу може се преузети и са следећих званичних интернет страница МП:

 

Календар уписних активности може се прегледати и са следећих званичних интернет страница МП:
Интернет страница МП за упис ученика у средње школе за школску 2023/2024. годину: 
 

 

 

еВежбаоница

 

Портал еВежбаоница омогућава ученицима да кроз решавање задатака проверавају своје знање током припрема за завршни испит на крају основног образовања и васпитања. Задаци из седам предмета (српски језик/матерњи језик, математика, физика, хемија, биологија, географија и историја), распоређени су према тежини на три нивоа – основни, средњи и напредни ниво, а састављени су на основу образовних стандарда.

 

 

 

Списак образовних профила по школама

и квоте са списком уписаних ученика

 

- КОНКУРС-

 

 

 

Правилник о упису ромских ученика у средње школе

 

 

 

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ

 

Специјализовани образовни профили је општи назив за све образовне профиле за чији упис је потребно испуњење додатних услова, односно полагање пријемних испита ради провере изузетних, односно посебних способности и склоности.

 

Напомена: Ученици који полажу пријемни испит треба да полажу и завршни испит!

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА

 

Јединствена шифра је број који је сваки ученик добио пре полагања тестова у оквиру завршног испита. Ту јединствену шифру треба уписати и на листу жеља у врху. Испод је потребно да упишете и назив основне школе коју сте завршили, а поред тога и место у ком се основна школа налази. Име и презиме ученика, као и једног родитеља неопходни су подаци које је потребно унети на листу жеља. За сваки податак одређено је посебно поље.

 

Попуњену листу жеља мора да потпише један од родитеља. Због тога је потребно да ученици дођу са једним од родитеља у школу на дан када се попуњава листа жеља.

 

Листу жеља је врло важно попунити по свим правилима, јер неправилно попуњене листе неће бити узете у обзир, па је могуће да дете у првом уписном року не буде примљено!

Шифра образовног профила обавезно мора да буде написана латиницом онако како је написана и у Конкурсу за упис у средње школе. Обавезно проверите тачност уписане шифре јер је она најзначајнији податак на листи жеља. Шифра се састоји од 11 знакова, односно слова и бројева.

Назив школе се уписује у поље поред шифре жељеног образовног профила.
Назив образовног профила је додатна информација којом се потврђује да је образовни профил који је наведен шифром жељени смер те средње школе. На листи жеља мора се написати целокупни назив образовног профила онако како је написан у Конкурсу.
Проверите да ли се све три ставке које се морају уписати поклапају.
Попуните свих 20 ставки образовних профила. На прво место треба ставити оно што је прва жеља матуранта.

После тога саветујемо да наведете и друге образовне профиле који се налазе у школи првог избора. Ово је битно због тога што је важно да дете упише школу коју жели. У листу жеља не треба уносити школе за које ученик нема афинитета, јер би на основу бодова и места жеље на листи ученик могао бити распоређен баш у ту школу.

Смерове поређајте по нивоу заинтересованости. То значи да је како листа одмиче заинтересованост за смерове које уписујете све мања. Битно је да у првих неколико смерова упишете баш оне смерове које бисте највише волели да похађате.
Имајте у виду број поена који је ученик остварио.

Уколико су све жеље у листи жеља нереалне или на граници, постоји велика шанса да ученик остане нераспоређен у првом уписном кругу.