ЗАВРШНИ ИСПИТ 2024.

 

 

 

https://mojasrednjaskola.gov.rs/

 

еВежбаоница

 

 

 

 

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

 

 

 

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 

 

 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ПРИГОВОРА НА РЕЗУЛТАТЕ ЗИ

 

 

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ је заказан за 18, 19. и 20. јун 2024. године.

 

Током ова три дана, матуранти ће решавати задатке у оквиру три теста:

  • Српски језик и књижевност, односно матерњи језик и књижевност,
  • Математика,
  • Један од пет предмета које су могли да бирају са листе наставних предмета из природних и друштвених наука: Биологија, Географија, Историја, Физика и Хемија.

 

Испит сва три дана почиње у 9:00 часова и траје 120 минута.

Ученици су дужни да у школу дођу најкасније до 8:00 часова сва три дана одржавања испита.

 

 

Дозвољени прибор за ученике:

 

ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И ТЕСТ ИЗ ИЗАБРАНОГ ПРЕДМЕТА – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица,

ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;

 

- У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;

- Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.


 

Тестови на завршном испиту садрже задатке којима се проверава оствареност образовних стандарда дефинисаних на три нивоа постигнућа – основном, средњем и напредном. Досадашња пракса је показала да су на тестовима од 20 задатака, 9 задатака основног нивоа, седам средњег и четири задатка напредног нивоа.

 

Овде погледајте и све важне датуме за полагање мале матуре и упис у средњу школу.

 

Како се рачунају бодови за упис у средњу школу?

За упис у четворогодишњу средњу школу неопходно је да ученик оствари укупно најмање 50 бодова, од могућих 100. Када кажемо укупно, онда мислимо на бодове који се добијају на основу успеха оствареног у шестом, седмом и осмом разреду и оне остварене на завршном испиту. Од укупно 100 бодова, ученик на основу општег успеха из школе може да оствари највише 60 бодова, а на основу мале матуре 40 бодова.

 

Да бисте израчунали број бодова које ученик носи из школе, потребно је да саберете општи успех ђака у 6, 7. и 8. разреду и да их помножите са 4.

(4.50 + 4.47 + 5.00) *4= 55.88

 

Бодови са тестова рачунају се на следећи начин:

Тест из српског језика – највише 14 бодова

Тест из математике – највише 14 бодова

Тест из изабраног предмета – највише 12 бодова.

 

Сваки од тестова има укупно 20 задатака, а сваки задатак носи 1 поен. Број бодова на завршном испиту се добија тако што се остварен број поена на тесту из српског језика и математике (максимално 20) множи са 0.70, док на тесту из изборног предмета са 0.60.

Пример:

Ученик је тачно урадио 15 од 20 задатака из српског језика. То значи да је освојио укупно 15*0,7=10,5 бодова из српског језика.

Ако је из математике имао 17 тачно урађених задатака, онда је из тог теста освојио 17*0,7=11,9 бодова.

 

Код трећег теста рачуна се другачије. Ученик који је тачно решио, рецимо, 18 задатака, своје бодове рачуна тако што 18 помножи са 0,6. Дакле, 18*0.6=10.8 бодова.

Ученик из овог примера са завршног теста носи укупно 10,5 + 11,9 + 10,8 = 33,2 од могућих 40 бодова.

 

 

 

 

 

ПОСЛЕДЊА МОГУЋНОСТ ПРОМЕНЕ ИЗАБРАНОГ ПРЕДМЕТА

 

По Календару активности од 8. до 11. априла 2024. могуће је променити изабрани предмет. Ово је уједно и последња прилика за ову активност. Евентуална промена се мора пријавити у школи од стране родитеља/старатеља ученика.

 

 

 

 

САЈАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

 

Пробни завршни испит за ученике VIII разреда је одржан у петак и суботу, 22. и 23. марта 2024. године.

Ученици су у петак, са почетком  у 13:00 часова, полагали тест из математике, док је у суботу, у 9:00 часова био тест из српског, односно матерњег језика, док је  тест из изабраног предмета одржан у 11:30 часова.

 

На огласној табли је претходно објављен јединствени списак ученика наше школе који полажу пробни завршни испит 2024. године.

 

У седмици која предстоји предметни наставници урадиће детаљну анализу пробног завршног испита са сваким учеником појединачно,

Одељењске старешине ће анализирати процедуралне грешке и дати додатна појашњења.

 

 

 

 

 

 

ПРИЈАВА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 

Од 1. децембра 2023. на порталу Моја средња школа биће доступна опција за подношење пријава за полагање ЗИ и биће отворена до 29. децембра 2023.

Пријава Завршног испита подразумева избор једног од предмета (физика, хемија, биологија, географија и историја) који ће ученик полагати као трећи тест.

Моле се родитељи да ове активности заврше до 22. децембра. Остатак термина упоребиће се за детаљну проверу пријава свих ученика.

Уколико се појаве недоумице, родитељи и/или ученици могу да се консултују са својим одељењским старешинама и члановима школске уписне комисије.

УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 

УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 

 

 

 

ПОРТАЛ МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА

 

 

https://mojasrednjaskola.gov.rs/

 

На часу информатике и рачунарства сви ученици осмог разреда наше школе упознати су са порталом Моја средња школа и свим функционалностима портала који омогућава:

  • проверу података на основу којих ће ученик бити рангиран
  • подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
  • подношење приговора на резултате завршног испита
  • подношење електронске листе жеља
  • подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

 

 

На Порталу Моја средња школа можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе.

Порталом Моја средња школа управља Министарство просвете и одговорно је за садржај који се на њему налази, а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности.

 

Упутство за коришћење портала

 

 

еВежбаоница

 

Портал еВежбаоница омогућава ученицима да кроз решавање задатака проверавају своје знање током припрема за завршни испит на крају основног образовања и васпитања. Задаци из седам предмета (српски језик/матерњи језик, математика, физика, хемија, биологија, географија и историја), распоређени су према тежини на три нивоа – основни, средњи и напредни ниво, а састављени су на основу образовних стандарда.

 

 

 

 

 

Правилник о упису ромских ученика у средње школе

 

 

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ

 

Специјализовани образовни профили је општи назив за све образовне профиле за чији упис је потребно испуњење додатних услова, односно полагање пријемних испита ради провере изузетних, односно посебних способности и склоности.

Напомена: Ученици који полажу пријемни испит треба да полажу и завршни испит!

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА

 

Јединствена шифра је број који је сваки ученик добио пре полагања тестова у оквиру завршног испита. Ту јединствену шифру треба уписати и на листу жеља у врху. Испод је потребно да упишете и назив основне школе коју сте завршили, а поред тога и место у ком се основна школа налази. Име и презиме ученика, као и једног родитеља неопходни су подаци које је потребно унети на листу жеља. За сваки податак одређено је посебно поље.

 

Попуњену листу жеља мора да потпише један од родитеља. Због тога је потребно да ученици дођу са једним од родитеља у школу на дан када се попуњава листа жеља.

 

Листу жеља је врло важно попунити по свим правилима, јер неправилно попуњене листе неће бити узете у обзир, па је могуће да дете у првом уписном року не буде примљено!

Шифра образовног профила обавезно мора да буде написана латиницом онако како је написана и у Конкурсу за упис у средње школе. Обавезно проверите тачност уписане шифре јер је она најзначајнији податак на листи жеља. Шифра се састоји од 11 знакова, односно слова и бројева.

Назив школе се уписује у поље поред шифре жељеног образовног профила.
Назив образовног профила је додатна информација којом се потврђује да је образовни профил који је наведен шифром жељени смер те средње школе. На листи жеља мора се написати целокупни назив образовног профила онако како је написан у Конкурсу.
Проверите да ли се све три ставке које се морају уписати поклапају.
Попуните свих 20 ставки образовних профила. На прво место треба ставити оно што је прва жеља матуранта.

После тога саветујемо да наведете и друге образовне профиле који се налазе у школи првог избора. Ово је битно због тога што је важно да дете упише школу коју жели. У листу жеља не треба уносити школе за које ученик нема афинитета, јер би на основу бодова и места жеље на листи ученик могао бити распоређен баш у ту школу.

Смерове поређајте по нивоу заинтересованости. То значи да је како листа одмиче заинтересованост за смерове које уписујете све мања. Битно је да у првих неколико смерова упишете баш оне смерове које бисте највише волели да похађате.
Имајте у виду број поена који је ученик остварио.

Уколико су све жеље у листи жеља нереалне или на граници, постоји велика шанса да ученик остане нераспоређен у првом уписном кругу.