Ваннаставни кадар

Осим наставника који директно учествују у процесу образовања ученика, у школи успешно функционише и ваннаставно особље. Служба рачуноводства броји два члана (шеф рачуноводства и финансијско-административни радник). Стручна служба се састоји од педагога, психолога и педагошког асистента. Ту су и помоћник директора, секретар школе, библиотекар, домар и особље задужено за хигијену у школској згради и дворишту.

ПЕДАГОГ


Игњатовић Наташа

ПСИХОЛОГ

 

 

 

 

 

 


Ксенија Секулић

ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ


Асановић Александар

СЕКРЕТАР


Вељковић Душан

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

Станковић Маја

ФИНАНСИЈЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА

Јеремић Татјана

БИБЛИОТЕКАР

Михаиловић Ана

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

 

 

 

 

 

 


Илић Иван

 

 

СПРЕМАЧИЦА

Марјановић Весна 

 

СПРЕМАЧИЦА

Мичић Драгица 

СЕРВИРКА

Ђорђевић Марија

СПРЕМАЧИЦА

Илић Весна

СПРЕМАЧИЦА

Петров Биљана 
 

СПРЕМАЧИЦА

Мијатовић Душанка
 

ДОМАР

 

 

 

 

 

 


Петровић Миодраг

СПРЕМАЧИЦА

Петровић Драгана 
СПРЕМАЧИЦА

Перић Весна 

СПРЕМАЧИЦА

Митић Едина