Ритам рада ОШ ''Радоје Домановић''

у школској 2023/2024. години

 

 

 

Смернице за организацију и реализацију образовно–васпитног рада у школској 2023/2024. години

 

 

 

Школа је организована и ради у две смене које се седмично смењују.

 

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА:      08:00 – 14:00
ПОСЛЕПОДНЕВНА СМЕНА:  14:00 – 20:00

 

 

ШКОЛСКО ЗВОНО
ОД I ДО IV РАЗРЕДА
ПРЕ ПОДНЕ
ЧАС
ПОСЛЕ ПОДНЕ

08:00 - 08:45

I

12:25 - 13:10

08:50 - 09:35

II

13:15 - 14:00

09:55 - 10:40

III

14:00 - 14:45

10:45 - 11:30

IV

14:50 - 15:35

11:35 - 12:20

V

15:55 - 16:40

ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
ПРЕ ПОДНЕ
ЧАС
ПОСЛЕ ПОДНЕ

08:00 - 08:45

I

14:00 - 14:45

08:50 - 09:35

II

14:50 - 15:35

09:55 - 10:40

III

15:55 - 16:40

10:45 - 11:30

IV

16:45 – 17:30

11:35 - 12:20

V

17:35 - 18:20

12:25 - 13:10

VI

18:25 - 19:10

13:15 - 14:00

VII

19:15 - 20:00

СКРАЋЕНИ ЧАСОВИ
ПРЕ ПОДНЕ
ЧАС
ПОСЛЕ ПОДНЕ

08:00 - 08:30

I

12:30 – 13:00

08:35 - 09:05

II

13:05 – 13:35

09:20 - 09:50

III

13:50 – 14:20

09:55 - 10:25

IV

14:25 – 14:55

10:30 - 11:00

V

15:00 – 15:30

11:05 - 11:35

VI

15:35 – 16:05

11:40 - 12:10

VII

16:10 - 16:40

 

 

 

 

Отворена врата у школској 2023/2024. години

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

ТЕРМИН
Иван Марковић
  среда, 3.час

Милена Ристић

  уторак, 4. час
Исидора Крстић
  понедељак, 2. час, послеподневнa сменa

Мирјана Ђорђевић

  среда, 2. час
Наталија Миленковић
  четвртак, 4. час

МАТЕМАТИКА

 
ТЕРМИН

Миљана Меденица

 
четвртак, 5. час

Слађана Јевтовић

 
петак, 5. час
Ивана Стаменковић
  четвртак, 2. час
Десанка Нешић
  уторак, 6. час,  парна смена
Милош Јанковић
  петак, 3. час
ФИЗИКА
ТЕРМИН
Милан Крстић
понедељак, 2. час, парна смена
Наташа Илијић
уторак, 3. час, парна смена
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
ТЕРМИН
Владимир Крстић
петак, непарна преподне (11:00), непарна поподне (13:15)
Данијела Јевтић
 
уторак, 2. час, непарна смена, пре подне
Весна Илић
  четвртак, 10:45/16:45, непарна смена
Ивана Илић
уторак, 5. час
Тијана Фурланич
понедељак,  3. час, парна смена
ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА
ТЕРМИН
Јасмина Павловић
 
среда, пре подне 9:40, после подне 15:40
Данијела Димић
  понедељак, 5. час
Војин Никитовић
 
уторак,  3. час
Иван Илић
  среда, 5. час, непарна смена
Неда Недовић Спасић
  среда, 7. час, парна смена
Војкан Јовчић
 
среда, 3. час
БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА
ТЕРМИН
Гордана Рако
  петак 3. час, парна смена
Сања Пешић
  уторак, 2. час, парна смена
Галина Шепа
   
Милица Петровић
уторак 3. час, парна смена
МУЗИЧКА И ЛИКОВНА КУЛТУРА
ТЕРМИН
Дејановић Виолета
 
уторак, 3. час, непарна смена
Никола Вучковић
 
уторак, 5. час
Ана Ристић
петак, 5. час, непарна смена
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
ТЕРМИН
Верица Јанкелић
среда 3. час , непарна смена
Мирјана Манојловић
  понедељак, 5. час, парна смена
Светлана Станковић
  понедељак, 3. час, парна смена
Светлана Ђорђевић
петак, 4. час, непарна смена
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ТЕРМИН
Александар Васиљевић
среда, 4. час, непарна смена
Миле Владимиров
 
понедељак, 3. час, послеподневна смена
Вук Павловић
 
Предраг Трајковић
 
Јелена Нешковић Јовановић
петак, 4.час у парној смени
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
ТЕРМИН
Милијана Красојевић
четвртак, 3. час, парна смена
ВЕРОНАУКА
ТЕРМИН
Снежана Николић
четвртак, 10:45/16:45, непарна смена
ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ
ТЕРМИН
Душица Стаменковић
 
Александра Глигоријевић
 
РАЗРЕДНА НАСТАВА
ТЕРМИН

Драгољуб Ловић

Ирена Аранђеловић

Јована Живковић  
среда, 4. час

Љиљана Цветковић

уторак, 2. час

Снежана Миловановић

петак, 1. час

Биљана Васиљевић Милановић

понедељак, 3. час

Бранка Милошевић

уторак, 5. час

Зоран Мартиновић

уторак, 5. час

Јасмина Младеновић

среда, 3. час

Јелена Вуковић

уторак, 3. час

Милена Милојковић

уторак, 5. час

Марина Најдановић

понедељак, 5. час

Јасмина  Милић

уторак, 5. час

Маја Крстић

понедељак, 3. час

Мирјана Валашко

петак, 1. час

ДанијелаТричковић

понедељак, 2. час

Радица Ђорђевић

уторак, 3. час

Валентина Младеновић

уторак, 3. час

Марија Стојановић

четвртак, 3. час

Милица Накић

уторак, 4. час

 

 

 

 

Активности за обележавање

дана ОТВОРЕНИХ ВРАТА

у школској 2023/2024. години

 

 

AВГУСТ/СЕПТЕМБАР: 31.8. и 8.9. Родитељски састанци за све разреде, уз  представљање Смерница за организацију и реализацију образовно – васпитног рада у школској 2023/2024. години и начина реализације истих.

 

ОКТОБАР: 16.10. Презентација здраве исхране и здравих стилова живота.  За родитеље су предвиђени уобичајени информативни сусрети са наставним особљем, стручним сарадницима и директором школе.

 

НОВЕМБАР: 16.11. Пригодним активностима обележиће се Дан толеранције кроз разговор на тему „Колико смо толерантни према другачијима од себе“. Предвиђени су уобичајени информативни сусрети између наставника и родитеља, посете настави итд.

 

ДЕЦЕМБАР: 8.12. У сусрет Дану људских права, током дана отворених врата биће могуће упознати родитеље са ученичким радовима насталим на часовима одељенског старешине или током изборне наставе, а на теме везане за поштовање људских права. Предвиђени су уобичајени информативни сусрети између наставника и родитеља, као и  могућност посете настави.

 

ЈАНУАР: 27.1. Организација Светосавске академије, уз дружење са родитељима и ученичке приредбе.

 

ФЕБРУАР: 20.2. Како је реч о „Месецу безбедног интернета“, биће организована ученичка постер презентација на тему превенције дигиталног насиља. Предвиђени су информативно-едукативни сусрети између наставника и родитеља.

 

МАРТ: 23.3. Дан отворених врата посвећен професионалној орјентацији, предстваљање средњих школа из Ниша и нишавског округа, на Сајму професионалне оријентације који је предвиђен за тај дан. Тематски пано, са презентацијом услова за упис средње школе, презентација бодова и других важних потребних услова за упис. Посета родитеља пре свега ученика старијих разреда, нарочито родитеља ученика VIII  разреда, чије је присуство изузетно драгоцено.

 

АПРИЛ: 8.4. Обележавање Светског дана Рома - у сарадњи са педагошким асистентом организација сусрета на тему интеркултуралности и поштовања различитости за све заинтересоване родитеље.

 

МАЈ: 9.5. Обележавање Дана Европе и Дана демократије кроз приказивање обиља културног богатства и културних различитости нашег континента. Тематски  дан биће занимљив и за ученике и за родитеље.

 

ЈУН: 28.6. Видовданска свечаност поделе ђачких књижица, организација  неформалног дружења са родитељима уз прилику за размену утисака о минулој школској години и размена идеја за предстојећу годину.
    
* За пригодне активности у оквиру Дана отворених врата биће позивани предшколци и полазници припремног предшколског програма из оближњих вртића, како је предвиђено и Школским развојним планом школе.

 

 

 

 

 

План писмених и контролних провера у школској 2023/2024. години

 

 

ТЕСТОВИ, КОНТРОЛНЕ И ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ
РАЗРЕДНА НАСТАВА
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

 

 

 

 

Допунска и додатна настава у школској 2023/2024. години

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА

УЧИТЕЉ

ДОПУНСКА

НАСТАВА

ДОДАТНА

НАСТАВА

Драгољуб
Ловић

   

Ирена
Аранђеловић

   

Јована 
Живковић

   

Љиљана
Цветковић

   

Снежана
Миловановић

   

Славиша 
Богданић

   

Бранка
Милошевић

   

Зоран
Мартиновић

   

Јасмина
Младеновић

   

Јелена
Вуковић

   

Милена
Милојковић

   

Марина
Најдановић

   

Јасмина 
Милић

   

Маја
Крстић

   

Драган
Миленковић

   

Данијела
Тричковић

   

Радица
Ђорђевић

   

Славица
Станковић

   

Марија
Стојановић

   

Милица
Накић

   
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
НАСТАВНИК

ДОПУНСКА

НАСТАВА

ДОДАТНА

НАСТАВА

Исидора

Крстић

   

Милена
Ристић

   

Иван
Марковић

   

Мирјана
Ђорђевић

   

Наталија
Миленковић

   

Данијела
Јевтић

   

Димитрије
Арсенијевић

   

Весна
Илић

   

Маја
Станојевић

   

Ивана
Илић

   

Тијана
Фурланич

   

Јасмина
Павловић

   

Данијела
Димић

   

Иван
Илић

   

Војкан
Јовчић

   

Војин
Никитовић

   

Неда
Недовић Спасић

   

Сања
Пешић

   

Гордана
Рако

   

Јелена
Радишић

   

Галина
Шепа

   

Десанка
Нешић

   

Милош
Јанковић

   

Миљана
Меденица

   

Ивана
Стаменковић

   

Слађана
Јевтовић

   

Милан
Крстић

   

Наташа
Илијић

   

Светлана
Ђорђевић

   

Верица
Јанкелић

   

Милијана
Красојевић

понедељак, парна смена, претчас или 8. час

среда, непарна смена, претчас или 8. час

 

 

 

 

 

Секције у школској 2023/2024. години

 

 
РАЗРЕДНА НАСТАВА
 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ

ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК

ТЕРМИН
 

Мали
хор

Снежана Николић

 
 

Драмско-рецитаторска

секција

Јована Живковић
Марија Стојановић
Милица Никић
Љиљана Цветковић
Јелена Вуковић

 
 

Литерарно-драмска
секција

Данијела Тричковић

 
 

Математичка

секција

Снежана Миловановић
Маја Крстић
Радица Ђорђевић
Драгољуб Ловић

 
 

Ликовна
секција

Марина Најдановић
Јасмина Милић

 
 
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ

ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК

ТЕРМИН
 

Клуб љубитеља
енглеског језика

Весна Илић
Данијела Јевтић
Маја Станојевић

 
 

Eкoлошка

секција

Галина Шепа

 
 

Планинарска

секција

Данијела Јевтић

 
 

Млади

географи

Данијела Димић

 
 

Математичари

Милош Јанковић

 
 

Млади

физичари

Милан Крстић

 
 

Програмерска

секција

Милијана Красојевић

понедељак, 13:15/14:00
 

Моделарска

секција

Светлана Ђорђевић

 
 

Саобраћајна

секција

Верица Јанкелић

 
 

Хемичари

Сања Пешић

 
 

Драмско-литерарна секција

Ивана Илић
Исидора Крстић
Иван Марковић
Милена Ристић

 
 

Млади

библиотекари

Ана Станковић Михаиловић

 
 

Хор

Виолета Дејановић

 
 
СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ
 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ

ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК

ТЕРМИН
 

Кошарка

Александар Васиљевић
 

Атлетика

Александар Васиљевић
 

Стони тенис

Александар Васиљевић
 

Гимнастика

Вук Павловић
 

Одбојка

Вук Павловић
 

Мали фудбал

Предраг Трајковић

 

01. 09. 2023.

 

 

РАДНО ВРЕМЕ

ЗУБНЕ АМБУЛАНТЕ

У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

 

  • ПЕТАК и УТОРАК- 12:00 до 19:00 /ПАУЗА - 14:00 до 14:30/
  • СТЕРИЛИЗАЦИЈА - 17:00 - 19:00

(Пацијенти могу бити примљени у периоду од 12:10 до 17:00 часова.

Касније могу бити примљени само пацијенти са боловима и отоком зуба)

 

  • СРЕДА - 7:00 до 14:00 /ПАУЗА - 8:30 до 9:00/
  • СТЕРИЛИЗАЦИЈА - 12:00 - 14:00

(Пацијенти могу бити примљени у периоду од 7:10 до 12:00 часова.

Касније могу бити примљени само пацијенти са боловима и отоком зуба)