Школа без насиља

 

 

На јавни конкурс УНИЦЕФ-а наша школа се јавила са свом потребном документацијом и одабрана је међу 128 школа Србије (само 3 школе из Ниша), да учествује у великом пројекту ''Школе без насиља''. Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством здравља, Министарством просвете и спорта, Министарством за рад, запошљавање и социјалну политику, Саветом за права детета и Заводом за унапређивање образовања и васпитања. Системска подршка пројекту је и Национални план Акције за децу, чији је један од циљева, школа по мери детета као и заштита деце од злостављања и занемаривања.

Промотер кампање за овај пројекат је амбасадор УНИЦЕФ-а за Србију – наш прослављени кошаркаш, Александар-Саша Ђорђевић. У току је и Национална кампања која промовише иницијативу за прикупљање средстава за наставак реализације и проширење пројекта на више школа.
 Тим школе је као завршну активност пројекта израдио стратегије екстерне и интерне мреже, које је усвојило Наставничко веће, а по којима ће се поступати у свим ситуацијама решавања проблема насиља у школи и поштовати сви принципи мрежног деловања. 

Школски Тим пројекта чине:

 1. Душица Тричковић – директор школе,
 2. Милка Крстић – психолог,
 3. Наташа Игњатовић – педагог,
 4. Станимир Станојевић – социјални радник,
 5. Десанка Нешић – професор математике,
 6. Сања Пешић - професор хемије,
 7. Иван Марковић – професор српског језика,
 8. Славица Стојановић – наставник разредне наставе,
 9. Данијела Тричковић – професор разредне наставе,
 10. Небојша Петровић – школски полицајац,
 11. Биљана Бранковић – представник Савета родитеља.

Од марта месеца 2006. годдине и до овог тренутка урађено је следеће: (погледати активности, време реализације и носиоце реализације у ходограму у прилогу). Ове школске године посебна пажња посвећена је едукацијама и раду са Вршњачким тимом (посебно обучени ученици кроз радионичарски рад и оспособљени за активно учешће у пројекту), као и деловању ''Форум театра'' (посебне, тзв. ''кратке форме'' одигравања животних ситуација са било којом врстом насиља, анализирање и понуда ненасилног решавања истих). Умрежавањем тема из Програма за медијацију и Ученичког парламента, посебна пажња ће и даље бити посвећена областима посредовања у сукобима, преговарањима, комуникацијским вештинама, асертивности, демократизацији односа у животу и раду школе... Наставиће се са спровођењем акција у оквиру Дечје недеље, у све спортске ваннаставне  активности, као и све хуманитарне активности на нивоу школе.

Тим школе је као завршну активност пројекта израдио стратегије ЕКСТЕРНЕ и ИНТЕРНЕ МРЕЖЕ које је усвојило Наставничко веће, а по којима ће се поступати приликом решавања свих ситуација насиља у школи и поштовати принципи мрежног деловања.
У току ове школске године одржана су два састанка са ментором на којима је попуњаван упитник о самовредновању и евалуацији пројекта, као и провера остварености пројектних задатака. Закључак је да је школа успешно реализовала све кораке (активности), што ће бити потврђено ПЛАКЕТОМ коју ће школа добити.   
Тим школе је као завршну активност пројекта израдио стратегије ЕКСТЕРНЕ и ИНТЕРНЕ МРЕЖЕ које је усвојило Наставничко веће, а по којима ће се поступати приликом решавања свих ситуација насиља у школи и поштовати принципи мрежног деловања.