Наставни и ваннаставни кадар у ОШ ''Радоје Домановић''

У школској 2022/2023. години, ОШ ''Радоје Домановић'' у свом саставу има 81 запосленог радника. Од тога, 42 учествује у наставном процесу, осталих 19 су ваннаставни кадар. У школи постоје две предшколске групе које воде три васпитача уз помоћ педагошког асистента. Наставу од I до IV разреда реализују 20 наставника разредне наставе. Наставу од V до VIII разреда изводи 39 предметних наставника. Осим њих ту је и рачуноводство, стручна служба, библиотека, секретар школе, хигијеничари, мајстори...

Сви они својим радом и залагањем доприносе да школа функционише на најбољи начин.

 

 


 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

 

Душица Тричковић

професор разредне наставе