Контакт подаци

 

Улица генерала Милојка Лешјанина бр. 49а
18000 Ниш, Србија

Телефон: (018) 254-066
Fax: (018) 254-066

 

E-mail: info@osrdomanovic.edu.rs
www.osrdomanovic.edu.rs