Дигитална школа

У септембру 2010. године Министарство за телекомуникације и информационо друштво је упутило јавни позив за учешће у програму ''Дигитална школа''.

Програм обухвата опремање дигиталних кабинета у основним школама. Дигитални
кабинет укључује до 30 места за рад ученика на савременим персоналним рачунарима,
пратећу опрему потребну наставнику, одговарајући софтвер и повезаност рачунара у кабинету.

Наша школа се одмах одазвала овом позиву и попуњени су сви потребни обрасци.

У складу са прописаним критеријумима конкурисали смо за Дигитални кабинет од 25 радних станица.

Почетком 2011. године добили смо информацију из Министарства да се убрзо планира инсталација Дигиталног кабинета у нашој школи.

У марту је фирма Паком завршила и пустила у рад нови кабинет.

Улога инсталираног Дигиталног кабинета је да код наших ученика додатно подстакне жељу за учењем, напредовањем и професионалним остварењем.

У Дигиталниом кабинету ће поред извођења наставе информатике и рачунарства моћи да се држи настава и из осталих предмета, што ће наставни процес учинити занимљивијим и интерактивнијим.Ради што активније и ефикасније употребе Дигиталних кабинета, управа за Дигиталну агенду је расписала конкурс ''Дигитални час''. Наставници из целе Србије су позвани да се пријаве на конкурс и обраде наставне јединице из свих програмом предвиђених предмета уз употребу информационих технологија. Сви пријављени радови конкурса који су испунили услове из конкурса биће постављени на сајту www.digitalnaskola.rs и доступни и другим наставницима на коришћење.

Осим конкурса ''Дигитални час'' одазвали смо се и акцији формирања галерије фотографија под називом ''И МИ ИДЕМО У ДИГИТАЛНУ ШКОЛУ'', у којој је учествовао велики број основних школа из Републике Србије.