Излети и екскурзије у школској 2017/2018. години

 

 

РАЗРЕД

Р Е Л А Ц И Ј А

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВОЂА ПУТА

предшколске

групе

       

I

Пирот и манастир Поганово

1 дан

X

Радица Ђорђевић

II

Излетиште Грза

1 дан

X

Зорица Ђорђевић

III

Врњачка Бања

1 дан

X

Бранка Милошевић

IV

Београд

1 дан

X

Марина Најдановић

V

Свилајнац (Природњачки центар Србије), Београд (планетаријум, ботаничка башта, Калемегдан, музеј Николе Тесле), Авала

2 дан

IV-V

Данијела Јевтић

VI

Раваница, Манасија, Лепенски вир, ХЕ ,,Ђердап I'', Неготин (музеј Крајине и конак хајдук Вељка, Мокрањчева кућа), Гамзиград

2 дана

IV-V

Иван Марковић

VII

Фрушка гора, Сремски Карловци, Петроварадин, Нови Сад, етно село Моравски конаци

2 дана

IV-V

Војин Никитовић

VIII

Овчарско, Кабларска клисура, Кремна, Златибор, Перућац, Мокра гора, Сирогојно

3 дана

IV-V

Војкан Јовчић

 

 

Настава у природи у школској 2017/2018. години

 

РАЗРЕД

Р Е Л А Ц И Ј А

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВОЂА ПУТА

I

Сокобања

6 дана

IV или V

Радица Ђорђевић

II

Деспотовац (хотел Ресава)

6 дана

IV или V

Зорица Ђорђевић

III

Деспотовац

6 дана

IV или V

Бранка Милошевић

IV

Гуча или Деспотовац

6 дана

IV или V

Марина Најдановић