Излети и екскурзије у школској 2018/2019. години

 

 

РАЗРЕД

Р Е Л А Ц И Ј А

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВОЂА ПУТА

И З Л Е Т И

I

Чегар-Ћеле-кула-Медијана-Нишка Бања

1 дан

X или IV- V

Марина Најдановић

II

Излетиште Грза

1 дан

X или IV- V

Радица Ђорђевић

III

Ресавска пећина

1 дан

X или IV- V

Зорица Ђорђевић

IV

Ресавска пећина

1 дан

X или IV- V

Драгољуб Ловић

V
Деспотовац - Парк минијатура, Ресавска пећина, Свилајнац - Природњачки музеј 1 дан X или IV- V Војкан Јовчић
VI
Деспотовац - Парк минијатура, Ресавска пећина, Свилајнац - Природњачки музеј 1 дан X или IV- V Наталија Миленковић
Е К С К У Р З И Ј Е
V

Ниш - Авала (Авалски торањ, хотел) - Београд (Народни музеј, Ботаничка башта, Храм Светог Саве, Музеј илузије) - Ниш

2 дан

IX-X

или

IV- V

Војкан Јовчић

VI

Ниш - Авала (Авалски торањ, хотел) - Београд (Народни музеј, Ботаничка башта, Храм Светог Саве, Музеј илузије) - Ниш

2 дана

IX-X

или

IV- V

Наталија Миленковић

VII

Ниш – Хопово - Крушедол - Сремски Карловци – Петроварадин – Нови Сад – Етно село Моравски Kонаци - Ниш

2 дана

IX-X

или

IV- V

Иван Марковић

VIII

Ниш – Жича - Овчар бања – Бајина Башта – Тара - Кремна –Дрвенград – ХЕ Бајина Башта – Перућац – река Врело – Сирогојно - Златибор - Ниш

3 дана

X-XI

Војин Никитовић

 

 

Настава у природи у школској 2018/2019. години

 

РАЗРЕД

Р Е Л А Ц И Ј А

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВОЂА ПУТА

I

Стара планина

6 дана

(5 ноћења)

IV или V

Марина Најдановић

II

Деспотовац (хотел Ресава)

6 дана

(5 ноћења)

IV или V

Радица Ђорђевић

III

Стара планина

6 дана

(5 ноћења)

IV или V

Зорица Ђорђевић

IV

Стара планина

6 дана

(5 ноћења)

IV или V

Драгољуб Ловић