Излети и екскурзије у школској 2020/2021. години

 

 

 

 

РАЗРЕД

Р Е Л А Ц И Ј А

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВОЂА ПУТА

И З Л Е Т И

I

       

II

       

III

       

IV

       
V
       
VI
       
Е К С К У Р З И Ј Е
V
       
VI
       
VII
       
VIII
       

 

 

Настава у природи у школској 2020/2021. години

 

РАЗРЕД

Р Е Л А Ц И Ј А

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВОЂА ПУТА

I

       

II

       

III

       

IV