Пројекти у ОШ ''Радоје Домановић''

 

 

НОВЕМБАР 2017.

У петак, 17.11.2017. године у хотелу "Метропол" у Београду одржана је Конференција свих школских тимова у оквиру пројекта "Подстицање демократске културе у школама". 
Део школског тима присуствовао је Конференцији, представили су нашу школу и започели израду акционог плана за реализацију наведеног пројекта.

 

Циљ пројекта представља повећање квалитета образовања путем подстицања демократске културе, кроз примену антидискриминаторних приступа који се заснивају на стандардима и пракси савета Европе. Специфични циљеви су: унапређење компетенција наставника, ученика и заједнице о концепту инклузивног образовања, као и оснаживање и повећање ресурса пилот школа за уклањање предрасуда и дискриминаторних приступа осетљивим групама.
Трајање: пројекат траје 24 месеца, а у реализацији поред Министарства просвете, науке и технолошког развоја и завода за унапређење васпитања и образовања, укључени су и истраживачки институти, локалне заједнице, медији, невладине организације као и међународне оргаизације.
Школа треба да промовише концепт демократске културе у школи кроз наставне и вананставне садржаје, обуке запослених и успостављање праксе у којој се код ученика развијају ставови и знања у којима ученици развијају свест о својим демократским правима и преузимању одговорности. Критеријуми избора за школе били су: Неговање културе интеркултуралности, посвећеност наставног и другог школског особља инклузивном приступу за све ученике, висок ниво мотивације.
Наша школа је изабрана за учествовање у пројекту 14.6.2017. године, а о детаљним предвиђеним активностима знаћемо након иницијалног састанка који је планиран за 12. 9. 2017. године.

За реализацију пројекта у овој школској години задужени су сви запослени, а посебно пројектни тим у следећем саставу:
1. Директор: Душица Тричковић
2. Психолог: Љиљана Радовановић Тошић
3. Педагог: Наташа Игњатовић
4. Професор хемије: Сања Пешић
5. Професор биологије: Гордана Рако
6. Професор разредне наставе: Данијела Тричковић
7. Професор математике: Десанка Нешић

8. Васпитач предшколске групе: Александра Глигоријевић

9. Педагошки асистент: Александар Асановић

 

ДЕТАЉНИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

 

 

ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ

 

Почетак овог пројекта везујемо за друго полугодиште школске 2016/2017. године, на иницијативу компаније „Аква-вива“, а уз активну подршку и препоруку Министарства просвете,науке и технолошког развоја. Пројекат је подразумео обуку учитеља кординатора за сваку школу, чији је задтак био да спроведу едукацију својих колега учитења за примену пројекта. У школи се пројекат активно реализовао на часовима физичког васпитања у млађим разредима, али и као слободна рекреативна активност у време одмора или слободних активности током боравка у боравку. О току пројекта и искуствима два пута смо извештавали током прошчле године. На основу резултата праћења и евалуације показало се да је овај пилот пројекат дао очекиване резултате који су исходовали у активности свакодневног вежбања и промовисања здравих стилова живота у првом циклусу образовања, те се пројекат наставља и у овој години.
У овој години активности које су имале третман пројектних прошле године, уврштене су као редовне у целодневном боравку, као факултативне активности у 3. разреду и као слободне активности у одељењима класичне наставе. Ове године планирамо и учешће на наградним конкурсима које овај пројекат предвиђа.

 

 

ПРЕТОЧИМО ЗНАЊЕ У ПРАКТИЧАН РАД– II део

 

Пројекат се реализује у сарадњи са Електронским факултетом у Нишу. На реализацији пројекта који ће бити аплициран у одељењима од 4-7 разреда. Реализатори ће бити Проф. др Данијел Данковић и др Милош Марјановић. Време реализације је од октобра до децембра 2017. године, а почетна фаза реализације одвијаће се у одељењима 4/1 и 4/2. Пројекат "Преточимо знање у практичан рад - II део" има за циљ да стечено теоријско знање ученика усмери на практичну проверу и функционалну применљивост у свакодневном животу. Коришћењем најсавременије опреме ученици имају могућностда кроз игру, забаву и савремен начин учења провере своје стечено теоријско знање или да науче оно што су пропустили током досадашњег школовања. За реализацију овог Пројекта користи се специјализована опрема фирме "Elenco". Опрема је намењена за узраст 8-108 година. Ученици ће имати могућност да реализују неколико десетина вежбица од 750 вежби колико их се налази у комплету. Све вежбе су врло прецизно графички приказане, илустроване, једноставне за разумевање и реализацију, а постоји и пратећи материјал за наставнике и предаваче. Садржај ових вежби поклапа се са садржајем многих предмета који се изучавају током редовног школовања (Од играчке до рачунара, Природа и друштво, Техничко и информатичко образовање, ..., па све до Физике). Ученици имају могућност да проучавају специфична својства материјала, електрицитет, електричну струју, струјна кола, обновљиве изворе енергије и различите електронске компоненте. Опрему за овај Пројекат обезбедило је Друштво за електронске компонете у оквиру Међународно удружења инжењера електронике и електротехнике (ИЕЕЕ ЕДС). Директни корисници овог пројекта су ученици који ће имати могућност да на једноставнији начин савладају редовно градиво, а наравно и њихови наставници. Позитиван ефекат који се очекује реализацијом овог Пројекта је подстицај ученика и општа популаризација практичног рада.