Пројекти у ОШ ''Радоје Домановић''

 

 

 

У школи је од 2000. године до данас реализован велики број пројеката и то са великим успехом.


Уз велико интересовање, већина запослених учествује у различитим врстама едукација и образује значајан број пројектних тимова.

 

Добит од реализације пројектних активности је вишеструка, како за запослене тако и за ученике и школу у целини.

 

 

ГИЗ Професионална оријентација

на преласку  у средњу школу

 

У низу пројеката, у којима учествује наша школа, налази се и најновији пројекат намењен ученицима завршних разреда основне школе- Професионална оријентација.
Основни циљ програма је развијање способности младих да донесу и спроведу промишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору школе и занимања. Настава се одвија у виду радионица, које омогућавају да ученици кроз активно учешће изграде сазнања, вештине, способности и вредности потребне за остварење тог циља.

Програм се састоји из 5 фаза (модула):

 1. самоспознаја
 2. информисање о занимањима и каријери
 3. упознавање са путевима образовања
 4. реални сусрети са светом рада
 5. доношење одлуке о избору школе и занимања

 

Ученици, такође, треба да обрате пажњу на следеће чињенице:

  • да је свако способан за нешто
  • да нема успеха без рада
  • важно је поседовати знања, вештине и навике
  • важно је бити мотивисан и заинтересован
  • увидети грешке које се чине при избору занимања

   

Основни задатак је рад на схватању (освешћивању) и откривању:

 • шта -ја знам да радим (моје способности)
 • шта-ја хоћу да радим (моја интересовања)
 • шта-ја умем да радим (каква су моја знања)
 •  

  Школа је учествовала у пројекту ''Једнаке шансе'' чији је циљ био интеграција ромске деце у систем образовања. У школи је реализован пројекат Националног Савета за мањине "Проширење приступа предшколског образовања ромској деци", чији је циљ укључивање ромске деце у припремне групе за упис у први разред.

  У два одељења првог разреда примењивао се програм по методи ''Корак по корак'', са посебно обученим учитељима за овакав начин рада.

   

  Школа је формирала Школски развојни тим који је сачинио ''Школски развојни план'' и конкурисао са њим код Светске банке. Средства која је школа добила употребила је за формирање мултимедијалне учионице, за едукацију наставног особља и припрема неких нових едукације за раднике школе.

  Наша школа је једна од ретких у граду која је на самом почетку била учесник великог УНИЦЕФОВОГ пројекта "Школе без насиља", чији су потписници неколико министарстава наше земље.  У току је реализација ДИЛС прјекта као логичног наставка пројекта ШБН. У ДИЛС пројекту учествујемо као носиоци активности и ментори двема нишким школама ОШ ''Вук Караџић'' и ОШ ''Свети Сава''.

   

  У протеклом периоду реализована су два пројекта која је одобрило Министарство просвете Републике Србије и то из области унапређења међународне сарадње и размене искустава са иностраним образовним институцијама. Наша школа је остварила веома интензивну сарадњу са једном школом из Норвешке.

   

  Школа реализује пројект МПС – а у сарадњи са BRITISH COUNCIL-ом за самовредновање и вредновање рада школе. При школи је формиран Тим за самовредновање чији је задатак да  дефинише проблеме школе и изради акциони план.