ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

16.10. 2019.

ЕКСКУРЗИЈЕ И ШКОЛЕ У ПРИРОДИ

 

у школској 2019/2020. години

 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 

 

 

 

19.06. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

 

- НАБАВКА НАМЕШТАЈА -

 

у школској 2018/2019. години

 

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА