ВИРТУЕЛНЕ УЧИОНИЦЕ

 

ОШ ''РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ''

 

 

 

 

 

I РАЗРЕД

 

 

I-1 Драгољуб Ловић КОД: vtntclc

I-1 Јована Живковић КОД: hqjidqo

 

I-2 Љиљана Цветковић КОД: 2czonvu

I-2 Снежана Миловановић КОД: gestqw4

 

I-3 Славиша Богданић КОД: 5zaea3v

 

I-4 Бранка Милошевић КОД: uvtunmk

 

ВЕРОНАУКА

I-1,2,3,4 Снежана Николић КОД: 6qh2o4w

 

 

 

 

II РАЗРЕД

 

 

II-1 Зоран Мартиновић КОД: a2kjzcb

МУЗИЧКА КУЛТУРА КОД: ueuhxz6

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ КОД: w3bet5q

 

II-1 Јасмина Младеновић

СРПСКИ ЈЕЗИК КОД: rqz7irh

СВЕТ ОКО НАС КОД: zgpmbzd

ЛИКОВНА КУЛТУРА КОД: ng6mo3i

 

II-2 Јелена Вуковић КОД: 4glgyd4

II-2 Милена Милојковић КОД: uqpp2um

 

II-3 Марина Најдановић КОД: 6ywat5v

 

II-4 Јасмина Милић КОД: 7yjwlka

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

II-1,2,3,4 Данијела Јевтић КОД: hb6nb4w

 

ВЕРОНАУКА

II-1,2,3,4 Снежана Николић КОД: erqhcnb

 

 

 

 

III РАЗРЕД

 

 

III-1 Маја Крстић КОД: ftvisvu

 

III-2 Драган Миленковић КОД: syan26v

 

III-3 Данијела Тричковић КОД: msnw2cf

 

III-4 Радица Ђорђевић КОД: docnfuu

 

ВЕРОНАУКА

III-1,2,3,4 Снежана Николић КОД: kxp25sc

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

III-1,2,3,4 Весна Илић Петровић КОД: iydrrjw

 

 

 

 

IV РАЗРЕД

 

 

IV-2 Ружица Вукосављевић КОД: aixc5vt

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

IV-1,2,3,4 Данијела Јевтић КОД: gct6v5p

 

ВЕРОНАУКА

IV-3,4 Снежана Николић КОД: aysgioe

 

 

 

 

V РАЗРЕД

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

V-1,2,3,4 Милијана Красојевић КОД: ouvpvmg

 

БИОЛОГИЈА

V-1,2,3,4 Галина Шепа КОД: ljt26ub

 

МАТЕМАТИКА

V-1 Десанка Нешић КОД: prdqrxq

V-2,3,4 Ивана Стаменковић КОД: q5hc2rp

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

V-1,2,3,4 Виолета Дејановић КОД: fnnptmc

 

ИСТОРИЈА

V-1,2,3,4 Војин Никитовић КОД: gcqwoje

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

V-1,2 Мирјана Ђорђевић КОД: dmqvhih

V-3,4 Исидора Крстић КОД: 7cmi3rb

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

V-1,2 Ана Ристић КОД: dnu2xbq

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

V-1,2,3,4 Ивана Илић КОД: aony5dz

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

VI-1,2,3,4 Лепосава Радојевић КОД: 3kc5un6

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

V-3,4 Никола Вучковић КОД: woo75ce

 

ВЕРОНАУКА

V-1,2,3,4 Снежана Николић КОД: j746upf

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 V-1,2 Александар Васиљевић КОД: lfcdku4

V-3,4 Марко Урбанчић КОД: rzfebhi

 

ГЕОГРАФИЈА

V-1,2,3,4 Јасмина Павловић КОД: dkm3c4r

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

V-1,2,3,4 Светлана Ђорђевић КОД: ng3c3ki

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

V-1,2,3,4 Неда Недовић Спасић КОД: nyesicq

 

 

 

 

VI РАЗРЕД

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

VI-1,2,3,4 Милијана Красојевић КОД: iwdu63h

 

МАТЕМАТИКА

VI-1,2,3 Десанка Нешић КОД: n6shc7i

VI-4 Миљана Меденица КОД: 6xe6ppv

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

VI-1,2,3,4 Виолета Дејановић КОД: 2xdwkb5

 

ИСТОРИЈА

VI-1,2,3,4 Војкан Јовчић КОД: qblsesw

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

VI-1,2 Јанко Ивановић КОД: yk6gfq7

VI-3,4 Мирјана Ђорђевић КОД: t6i3fyr

 

БИОЛОГИЈА

VI-1,2,3,4 Гордана Рако КОД: hwajcbh

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

VI-1,2,3,4 Ана Ристић КОД: qjhzfue

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

VI-1,2,3,4 Марија Стојановић КОД: l5rcoj5

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

VI-1,2,3,4 Лепосава Радојевић КОД: vpxensj

 

ФИЗИКА

VI-2,3,4 Милан Крстић КОД: ahdumj7

VI-1 Наташа Илијић КОД: vodwr6g

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

VI-1,2,3 Александар Илић КОД: xtcj4l6

VI-4 Марко Урбанчић КОД: 6egixsh

 

ВЕРОНАУКА

VI-1,2,3,4 Снежана Николић КОД: 75ex4io

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

VI-1,2,3,4 Биљана Ратковић КОД: kaxwbx5

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

VI-1,2,3,4 Маја Станојевић КОД: 5eqpxdt

 

ГЕОГРАФИЈА

VI-1,2,3,4 Јасмина Павловић КОД: 4w6nog7

 

 

 

 

VII РАЗРЕД

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

VII-1,2,3,4 Милијана Красојевић КОД: b3a6krt

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

VII-1,2,3,4 Виолета Дејановић КОД: gxehtka 

 

ИСТОРИЈА

VII-1,2 Неда Недовић Спасић КОД: cvzafq7

VII-3,4 Војин Никитовић КОД: lflyu7g

 

ХЕМИЈА

VII-1,2,3,4 Сања Пешић КОД: lkptm5n

 

МАТЕМАТИКА

VII-1,2 Слађана Јевтовић КОД: nx443gr

VII-3,4 Милош Јанковић КОД: 42aoeac

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

VII-1,2 Весна Илић Петровић КОД: rfg6oyq

VII-3,4 Данијела Јевтић КОД: ukxqt6x

 

БИОЛОГИЈА

VII-1,2 Гордана Рако КОД: oytb2rw

VII-3,4 Јелена Цветковић Радишић КОД: dazew46

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

VII-1,2,3,4 Наталија Миленковић КОД: jbu4osg

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

VII-1,2,3,4 Ивана Илић КОД: crcp5ee

 

ФИЗИКА

VII-1,2,3,4 Милан Крстић КОД: fvwjr4m

 

ГЕОГРАФИЈА

VII-1,2,3,4 Данијела Димић КОД: wvashid

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

VII-1,2,3,4 Никола Вучковић КОД: 5j5gf5b

 

ВЕРОНАУКА

VII-1,2,3,4 Снежана Николић КОД: vinwim6 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

VII-1,2 Светлана Ђорђевић КОД: hbp6gz5

VII-3,4 Биљана Ратковић КОД: jrtrt6p

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

VII-1,2,3,4 Александар Васиљевић КОД: jvzzdah

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

VII-1,2,3,4 Неда Недовић Спасић КОД: gmm2njz

 

 

 

 

VIII РАЗРЕД

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

VIII-1,2,3,4 Милијана Красојевић КОД: hnpuomk

 

МАТЕМАТИКА

VIII-1,2,3,4 Миљана Меденица КОД: w2jj5kb

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

VIII-1,2,3 Маја Станојевић КОД: gsxaf7i

VIII-4 Лепосава Радојевић КОД: eluamnw

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

VIII-1,2,3,4 Виолета Дејановић КОД: kky6l4h

 

ХЕМИЈА

VIII-1,2,3,4 Сања Пешић КОД: pwrg2ls

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

VIII-1,2,3,4 Јелена Нешковић Јовановић КОД: oic7stb

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - изабрани спорт

VIII-1,2 Александар Васиљевић КОД: urdi6nw

VIII-4 Александар Илић КОД: tyhboas

VIII-3 Марко Урбанчић КОД: vwemlrd

 

БИОЛОГИЈА

VIII-1,2,3,4 Гордана Рако КОД: fahit4s

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

VIII-1,2,3,4 Ана Ристић КОД: nvcsf6q

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

VIII-1 Марија Стојановић КОД: g3lz4gw

VIII-2,3 Ивана Илић КОД: qq264gv

 

ИСТОРИЈА

VIII-1,2,4 Иван Илић КОД: khdbvyd

VIII-3 Сузана Марковић КОД: kbpetjc

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

VIII-4 Невена Живковић КОД: joqgpu4

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

VIII-1,2,3,4 Иван Марковић КОД: e3gygcp

 

ВЕРОНАУКА

VIII-1,2,3,4 Снежана Николић КОД:  ksnvbtq

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

VIII-1,2,3,4 Биљана Ратковић КОД: phzdvr2 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

VIII-1,2,3,4 Маја Станојевић КОД: d2fjeko

 

ФИЗИКА

VIII-1,2,3,4 Наташа Илијић КОД: ylfhxtx

 

ГЕОГРАФИЈА

VIII-1,2,3,4 Јасмина Павловић КОД: 3b5e4lu

 

 

 

 

Е-АТЕЉЕ

КОД: 76ywmxy

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ

КОД: 5tcwu4c

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

 

КАКО ПРИСТУПИТИ ВИРТУЕЛНИМ УЧИОНИЦАМА

НАШЕ ШКОЛЕ?

 

 

Поштовани ученици и родитељи,

Да би приступили виртуелним учионицама ОШ ''Радоје Домановић'' потребно је да урадите неколико једноставних корака:

 

  1. Улогујте се на своје Google налоге. Уколико немате налог на Google, направите га (у присуству родитеља, наравно).
  2. Када сте се улоговали (најчешће је то преко Gmail-a), уђите на Google апликације (слика_1).
  3. Кликните на апликацију УЧИОНИЦА (слика_2).
  4. Горе-десно идите на знак ПЛУС и одаберите опцију ПРИДРУЖИ МЕ ПРЕДМЕТУ
  5. Укуцајте одговарајући КОД који ћете пронаћи на овој страници (изнад) уз одговарајући предмет и предметног наставника.
  6. Кликните на опцију ПРИДРУЖИ МЕ
  7. БРАВО! Налазите се у виртуелној учионици свог предметног наставника са својим другарима из разреда!
  8. Сваки следећи пут када се улогујете и одете на апликацију УЧИОНИЦА имаћете и даље приступ свим учоницама које сте претходно одабрали.

 

 

слика_1

 

 

 

слика_2

 

 

 

 

 

 

 

РAСПОРЕД ЕМИТОВАЊА ОБРАЗОВНИХ САДРЖАЈА

ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

(РТС 3)

 

https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php

 

 

 

ДИГИТАЛНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА МАЛУ МАТУРУ

(РТВ)

 

http://rtv.rs/matura

 

 

 

 

 

 

 

moodle

 

У ОШ ''Радоје Домановић'' је 2012. године подигнута платформа за online подучавање. Циљ је био да се ученицима омогући да до специфичних наставних садржаја долазе и ако су удаљени од своје учионице.

Наша школа је прва основна школа у Нишу која понудила и ову могућност учења својим ученицима.

 

http://www.osrdomanovic.edu.rs/moodle/index.php