ЗАВРШНИ ИСПИТ 2019.

 

Завршни испит испитује степен усвојености образовних стандарда за крај основног образовања и обавезан је за све ученике.

 

Рангирање ученика за упис у средње школе врши се на основу општег успеха ученика у VI, VII и VIII разреду и укупног броја поена на завршном испиту.

Завршни испит ученици ће ове године полагати из три теста: српски језик, математика  и комбиновани тест из наука (природне и друштвене – физика, хемија, биологија, историја и географија).

Завршни испит у свом финалном моделу састављен је само од непознатих задатака.

 

БОДОВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА И ОПШТЕГ УСПЕХА 2019.

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

  • На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.
  • Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4). На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.

 

Сви подаци релевантни за бодове ученика се прикупљају, централизују и проверавају у неколико итерација, практично елиминишући могућност злоупотребе. По прикупљању свих података и евидентирању укупног броја бодова са којим ученик улази у расподелу, ученику се предочава и његов ранг у односу на вршњаке из округа и републике, те се ученику даје добра основа за исказивање што реалнијих жеља.

 

Oд школске 2015/2016. године важи првило да ЧЕТВОРОГОДИШЊУ СРЕДЊУ ШКОЛУ могу уписати само они ученици који у коначном збиру (успех из школе + број бодова на завршном испиту) остваре више од 50 поена.

И ове школске године ученици добијају додатне поене за успехе на републичким такмичењима у осмом разреду и то само из оних предмета из којих полажу завршни испит. Ово не важи за рангирање приликом уписа у специјализована одељења у појединим средњим школама.

 

Ученици који положе пријемни испит за упис у неко од специјализованих одељења дужни су да полажу и завршни испит!!!

 

Сваки ученик у листи жеља наводи 20 средњошколских профила за које би волео да се школује, наводећи жеље редом по приоритетима. У зависности од броја бодова и предности остварених у основној школи и на завршном испиту, ученик се уписује у први наведени профил за који има довољан број бодова.

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА

 

Листу жеља је врло важно попунити по свим правилима, јер неправилно попуњене листе неће бити узете у обзир, па је могуће да дете у првом уписном року не буде примљено!

Шифра образовног профила обавезно мора да буде написана латиницом онако како је написана и у Конкурсу за упис у средње школе. Обавезно проверите тачност уписане шифре јер је она најзначајнији податак на листи жеља. Шифра се састоји од 11 знакова, односно слова и бројева.

Назив школе се уписује у поље поред шифре жељеног образовног профила.
Назив образовног профила је додатна информација којом се потврђује да је образовни профил који је наведен шифром жељени смер те средње школе. На листи жеља мора се написати целокупни назив образовног профила онако како је написан у Конкурсу.
Проверите да ли се све три ставке које се морају уписати поклапају.
Попуните свих 20 ставки образовних профила. На прво место треба ставити оно што је прва жеља матуранта. После тога саветујемо да наведете и друге образовне профиле који се налазе у школи првог избора. Ово је битно због тога што је важно да дете упише школу коју жели. У листу жеља не треба уносити школе за које ученик нема афинитета, јер би на основу бодова и места жеље на листи ученик могао бити распоређен баш у ту школу.

Смерове поређајте по нивоу заинтересованости. То значи да је како листа одмиче заинтересованост за смерове које уписујете све мања. Битно је да у првих неколико смерова упишете баш оне смерове које бисте највише волели да похађате.
Имајте у виду број поена који је ученик остварио. Уколико су све жеље у листи жеља нереалне или на граници, постоји велика шанса да ученик остане нераспоређен у првом уписном кругу.


Јединствена шифра је број који је сваки ученик добио пре полагања тестова у оквиру завршног испита. Ту јединствену шифру треба уписати и на листу жеља у врху. Испод је потребно да упишете и назив основне школе коју сте завршили, а поред тога и место у ком се основна школа налази.
Име и презиме ученика, као и једног родитеља неопходни су подаци које је потребно унети на листу жеља. За сваки податак одређено је посебно поље.
Попуњену листу жеља мора да потпише један од родитеља. Због тога је потребно да ученици дођу са једним од родитеља у школу на дан када се попуњава листа жеља.

ПРИМЕР ИСПРАВНО ПОПУЊЕНЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА

 

Правилник о упису ромских ученика у средње школе

 

АДРЕСЕ ДОМОВА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

Све информације везане за завршни испит и упис у средње школе можете погледати и на сајту

Министарство просвете, науке и технолошког развоја на адреси:

 

http://www.mpn.gov.rs/upis-ucenika-u-srednju-skolu-2019-20/

 

НАПОМЕНА: Подаци о ученицима су видљиви на званичном сајту али у складу са Законом о заштити података о личности уз неколико најбитнијих ограничења, односно измена у односу на све претходне године:

  • подаци о ученику се приказују само уколико посетилац сајта зна тачну овогодишњу јединствену шестоцифрену уписну шифру (идентификациони број),
  • у картици о ученику не приказују се лични подаци (име, презиме, име родитеља, датум и место рођења, ЈМБГ) већ само подаци о унетим оценама и тренутном броју бодова које је централни програм РУК израчунао на основу унетих оцена.

 

http://www.upis.mpn.gov.rs/

 

 


 

 

САЈAМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

У суботу, 16.3.2019. године у школи ће бити одржан Сајам професионалне оријентације и реални сусрети са школама.
Од 11:00 до 13:00 часова, гости наше школе биће представници нишких средњих школа. То је прилика да се информишете о свим предметима, занимањима и образовним профилима које припремају средње школе за своје будуће ученике првог разреда.


Сајам ће бити у приземљу школе, а свака школа ће имати своју учионицу где ће се представити и поделити материјал.

Позивамо све школе са територије општине Медијана да нам буду гости и посете сајам са својим ученицима.

 

ПРИСУСТВО САЈМУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ЗА СВЕ ОСМАКЕ НАШЕ ШКОЛЕ.

ОЧЕКУЈЕМО И ВАШЕ РОДИТЕЉЕ ЗАЈЕДНО СА ВАМА.


Како бисте били адекватно припремљени за разговоре, у холу школе је направљен Пано за професионалну оријентацију, са свим важним стварима о којима треба водити рачуна приликом избора занимања.


Тим за професионалну оријентацију