ЗАВРШНИ ИСПИТ 2021.

 

https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/

 

 

 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

 

Статистички подаци о основној, односно средњој школи за ову школску годину: 

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Osnovne-skole-pretraga

и 

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Srednje-skole-pretraga

 

Статистички подаци о средњој школи из вашег управног округа за претходну школску годину: 

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Prethodna-godina-pretraga

 

Подаци о ученику садашњег осмог разреда за кога имате јединствену осмоцифрену уписну шифру: 

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Ucenici 

(Приликом приказивања података о ученицима строго се води рачуна о заштити личних података!).

 

Информатор о пријемним испитима за специјализована одељења за ову школску годину: 

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Prijemni-Ispiti/Informator

 

Детаљи пријемних испита за ову школску годину:

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Prijemni-Ispiti/Detalji-ispita

 

Начин пријављивања родитеља ученика за полагање пријемних испита за специјализована одељења:

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Prijemni-Ispiti/Prijava

 

Документа за преузимање:

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Dokumenta

 

Конкурс-табеларни приказ:

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Dokument_download/Konkurs1.pdf

 

Конкурс-правилник о упису ученика: 

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Dokument_download/PRAVILNIK.pdf

 

Правилник:

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Dokumenta/Pravilnici

 

Календар уписних активности:

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Dokumenta/Kalendar

 

Политика приватности:

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Dokumenta/Politika-privatnosti

 

Пријављивање корисника, односно родитеља ученика на систем:

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Prijavljeni-korisnik

 

 

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ

 

Почео је са радом нови портал https://www.upis.mpn.gov.rs/, а од 12. до 15. априла 2021. родитељи могу да изврше онлајн пријављивање ученика за полагање пријемних испита за специјализоване образовне профиле.

Детаљније информације о томе родитељи ученика (али и сви остали) могу пронаћи на следећој адреси:

 

 

 

САЈАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ У НАШОЈ ШКОЛИ

 

У суботу, 10.4.2021. године у школи ће бити одржан Сајам професионалне оријентације и реални сусрети са школама.

 

Од 12:30  до 14:00 часова, гости наше школе биће представници  нишких  средњих школа.

 

То је прилика да се информишете о свим предметима, занимањима и образовним профилима за које припремају средње школе.


Сајам ће бити у   дворишту школе уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера,  а свака школа ће имати свој део простора   где ће се представити и поделити материјал.


ПРИСУСТВО САЈМУ ЈЕ ПРЕПОРУЧЕНО ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ. ОЧЕКУЈЕМО И ВАШЕ РОДИТЕЉЕ ЗАЈЕДНО СА ВАМА. САЈАМ СЕ ОДРЖАВА НАКОН  КОМБИНОВАНОГ ТЕСТА У ОКВИРУ ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА.


Како  бисте били адекватно припремљени за разговоре, у холу школе је направљен Пано за професионалну оријентацију са свим важним стварима о којима треба водити рачуна приликом избора занимања.

 

Видимо се!

 

 

 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 2021.

 

ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ - 09.04.2021. У 13:00 ЧАСОВА

 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА - 10.04.2021. У 9:00 ЧАСОВА

 

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ -10.04.2021. У 11:30 ЧАСОВА

 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

 

 

 

ОДЛАЖЕ СЕ ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

 

Пробни завршни тест одложиће се за петак 9. и суботу 10. април 2021. године, што ће бити утврђено изменом Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину.

 

 

 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 2021.

 

 

ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ - 26.03.2021. У 12:00 ЧАСОВА

 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА - 27.03.2021. У 9:00 ЧАСОВА

 

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ - 27.03.2021. У 11:30 ЧАСОВА

 

Израда сваког теста траје по 120 минута.

 

Осим верне симулације процеса завршног испита, где ученици пролазе кроз утврђене процедуре (време доласка, потребни прибор, поступање и правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељењског старешине, дежурних наставника, супервизора и друго), циљ организовања пробног завршног испита је тај да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду.

 

 

 

ЗБИРКЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

У ПРОДАЈИ ОД 19. ЈАНУАРА 2021.

Свака збирка садржи по 450 задатака и сви су распоређени на основни, средњи и напредни ниво. Што се тиче цене, све три збирке коштају 850 динара, а појединачно, Збирка за српски је 360 динара, за математику 250, а Збирка задатака за комбиновани тест је 240 динара.

 

 

 

АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ ЗА РОМСКЕ УЧЕНИКЕ

Од 20. јануара 2021. у школи је почело пријављивање ромских ученика за упис у средњу школу под повољнијим условима, ради постизања пуне равноправности у стицању образовања. Све потребне формуларе и неопходне информације родитељи/старатељи ромских ученика могу да добију од одљењских старешина.

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2021.

 

Завршни испит испитује степен усвојености образовних стандарда за крај основног образовања и обавезан је за све ученике.

 

Рангирање ученика за упис у средње школе врши се на основу општег успеха ученика у VI, VII и VIII разреду и укупног броја поена на завршном испиту.

Завршни испит ученици ће ове године полагати из три теста: српски језик, математика  и комбиновани тест из наука (природне и друштвене – физика, хемија, биологија, историја и географија).

Завршни испит у свом финалном моделу састављен је само од непознатих задатака.

 

БОДОВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА И ОПШТЕГ УСПЕХА 2021.

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

  • На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.
  • Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4). На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.

 

Сви подаци релевантни за бодове ученика се прикупљају, централизују и проверавају у неколико итерација, практично елиминишући могућност злоупотребе. По прикупљању свих података и евидентирању укупног броја бодова са којим ученик улази у расподелу, ученику се предочава и његов ранг у односу на вршњаке из округа и републике, те се ученику даје добра основа за исказивање што реалнијих жеља.

 

Oд школске 2015/2016. године важи првило да ЧЕТВОРОГОДИШЊУ СРЕДЊУ ШКОЛУ могу уписати само они ученици који у коначном збиру (успех из школе + број бодова на завршном испиту) остваре више од 50 поена.

И ове школске године ученици добијају додатне поене за успехе на републичким такмичењима у осмом разреду и то само из оних предмета из којих полажу завршни испит. Ово не важи за рангирање приликом уписа у специјализована одељења у појединим средњим школама.

 

Ученици који положе пријемни испит за упис у неко од специјализованих одељења дужни су да полажу и завршни испит!!!

 

Сваки ученик у листи жеља наводи 20 средњошколских профила за које би волео да се школује, наводећи жеље редом по приоритетима. У зависности од броја бодова и предности остварених у основној школи и на завршном испиту, ученик се уписује у први наведени профил за који има довољан број бодова.

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА

 

Листу жеља је врло важно попунити по свим правилима, јер неправилно попуњене листе неће бити узете у обзир, па је могуће да дете у првом уписном року не буде примљено!

Шифра образовног профила обавезно мора да буде написана латиницом онако како је написана и у Конкурсу за упис у средње школе. Обавезно проверите тачност уписане шифре јер је она најзначајнији податак на листи жеља. Шифра се састоји од 11 знакова, односно слова и бројева.

Назив школе се уписује у поље поред шифре жељеног образовног профила.
Назив образовног профила је додатна информација којом се потврђује да је образовни профил који је наведен шифром жељени смер те средње школе. На листи жеља мора се написати целокупни назив образовног профила онако како је написан у Конкурсу.
Проверите да ли се све три ставке које се морају уписати поклапају.
Попуните свих 20 ставки образовних профила. На прво место треба ставити оно што је прва жеља матуранта. После тога саветујемо да наведете и друге образовне профиле који се налазе у школи првог избора. Ово је битно због тога што је важно да дете упише школу коју жели. У листу жеља не треба уносити школе за које ученик нема афинитета, јер би на основу бодова и места жеље на листи ученик могао бити распоређен баш у ту школу.

Смерове поређајте по нивоу заинтересованости. То значи да је како листа одмиче заинтересованост за смерове које уписујете све мања. Битно је да у првих неколико смерова упишете баш оне смерове које бисте највише волели да похађате.
Имајте у виду број поена који је ученик остварио. Уколико су све жеље у листи жеља нереалне или на граници, постоји велика шанса да ученик остане нераспоређен у првом уписном кругу.


Јединствена шифра је број који је сваки ученик добио пре полагања тестова у оквиру завршног испита. Ту јединствену шифру треба уписати и на листу жеља у врху. Испод је потребно да упишете и назив основне школе коју сте завршили, а поред тога и место у ком се основна школа налази.
Име и презиме ученика, као и једног родитеља неопходни су подаци које је потребно унети на листу жеља. За сваки податак одређено је посебно поље.
Попуњену листу жеља мора да потпише један од родитеља. Због тога је потребно да ученици дођу са једним од родитеља у школу на дан када се попуњава листа жеља.

ПРИМЕР ИСПРАВНО ПОПУЊЕНЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА

 

Правилник о упису ромских ученика у средње школе

 

АДРЕСЕ ДОМОВА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

Све информације везане за завршни испит и упис у средње школе можете погледати и на сајту

Министарство просвете, науке и технолошког развоја на адреси:

 

http://www.mojasrednjaskola.gov.rs/

 

НАПОМЕНА: Подаци о ученицима су видљиви на званичном сајту али у складу са Законом о заштити података о личности уз неколико најбитнијих ограничења, односно измена у односу на све претходне године:

  • подаци о ученику се приказују само уколико посетилац сајта зна тачну овогодишњу јединствену шестоцифрену уписну шифру (идентификациони број),
  • у картици о ученику не приказују се лични подаци (име, презиме, име родитеља, датум и место рођења, ЈМБГ) већ само подаци о унетим оценама и тренутном броју бодова које је централни програм РУК израчунао на основу унетих оцена.

 

http://www.mojasrednjaskola.gov.rs/