Ваннаставни кадар

Осим наставника који директно учествују у процесу образовања ученика, у школи успешно функционише и ваннаставно особље. Служба рачуноводства броји два члана (шеф рачуноводства и финансијско-административни радник). Стручна служба се састоји од педагога, психолога и педагошког асистента. Ту су и секретар школе, библиотекар, домар и особље задужено за хигијену у школској згради и дворишту.

ПЕДАГОГ


Игњатовић Наташа

ПСИХОЛОГ


Радовановић Љиљана

ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ


Асановић Александар

СЕКРЕТАР


Веселиновић Бисенија

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА


XXXX

ФИНАНСИЈЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА


Јеремић Татјана

БИБЛИОТЕКАР

Михајловић Миљана

ДОМАР

Петровић Миодраг

 

ХИГИЈЕНИЧАР

Илић Весна

 

ХИГИЈЕНИЧАР

Тричковић Горица 

СЕРВИРКА

Павловић Малина

ХИГИЈЕНИЧАР

Мичић Драгица

ХИГИЈЕНИЧАР

Марјановић Весна 

ХИГИЈЕНИЧАР

Мијатовић Душанка 

ХИГИЈЕНИЧАР

Пејковић Снежана