Наставници предметне наставе

Школа у сво саставу има 39 предметних наставника и они формирају 7 стручних већа. Стручна већа чине наставници истих или сродних предмета.

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 


Иван Марковић
Иван Марковић 


Мирјана Ђорђевић
Мирјана Ђорђевић 


Наталија Миленковић
Наталија Миленковић 

 


Милица Мраковић
Милица Марковић 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 


Лепосава Радојевић
Лепосава РадојевићДанијела Јевтић
Данијела Јевтић 

 

 

Весна Илић Петровић
Весна Илић Петровић


 

Маја Станојевић
Маја Станојевић 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 

Нада Донков

Нада Донков 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 

Сања Пантић 


Тијана Фурланич

 

МАТЕМАТИКА

 

Браца Тричковић
 


Драган Лазаревић 
 

Десанка Нешић
   

Милош Јанковић 
 

 

ФИЗИКА

 


 

Наташа Илијић

Милан Крстић

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО


Milijana Krasojevic
Милијана Красојевић 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 

 
Горан Јанковић 

 Светлана Ђорђевић


 

 

БИОЛОГИЈА

 

Гордана Рако

 

Галина Шепа 

 

 

 

 

 

 

 


Јелена Цветковић 

 

 

ХЕМИЈА

 


Сања Пешић 

 

ГЕОГРАФИЈА

 

 
Јасмина Павловић 


 Ненад Јанковић 

 

ИСТОРИЈА

 

 
Војкан Јовчић


Војин Никитовић 

Неда Недовић

 

 

 

 

 

 

 

 

Сузана Марковић

Иван Илић

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 


Виолета Дејановић

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 

 
Александар Васиљевић

Ненад Станковић 

Зулфија Арифовић

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

Ивана Вујић

 

 


Ана Ристић 


Никола Вучковић