Наставници предметне наставе

Школа у сво саставу има 37 предметних наставника и они формирају 7 стручних већа. Стручна већа чине наставници истих или сродних предмета.

 


НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Сања Пантић 

ГЕОГРАФИЈА

Јасмина Павловић 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Нада Донков

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Наталија Миленковић 

ХЕМИЈА

Сања Пешић 

БИОЛОГИЈА

Јелена Цветковић

СРПСКИ ЈЕЗИК

Иван Марковић 

ИНФОРМАТИКА

Милијана Красојевић 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Виолета Дејановић 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Милица Марковић 

БИОЛОГИЈА

Галина Шепа

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Александар Васиљевић

СРПСКИ ЈЕЗИК

Мирјана Ђорђевић 

БИОЛОГИЈА

Гордана Рако 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Ненад Станковић 

МАТЕМАТИКА

Десанка Нешић 

ФИЗИКА

Радослав Станојевић 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Зулфија Арифовић 

МАТЕМАТИКА

 Јанковић Милош

ФИЗИКА

Наташа Илијић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Весна Илић Петровић

МАТЕМАТИКА

Браца Тричковић 

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ


 Светлана Ђорђевић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Данијела Јевтић 

МАТЕМАТИКА

Драган Лазаревић 

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Горан Јанковић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Лепосава Радојевић 

ИСТОРИЈА

Божидар Стојановић

ИСТОРИЈА

Војкан Јовчић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

Бранислав Китановић

 ЛИКОВНА КУЛТУРА

Бранимир Ћирић