''Отворена врата''

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

  ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
Иван Марковић
VI-4
уторак, 7. час уторак, 7. час

Милица Марковић

петак, 3. час петак, 3. час

Мирјана Ђорђевић

VIII-4
среда, 3. час среда, 3. час
Наталија Миленковић
V-3
четвртак, 1. час четвртак, 1. час

МАТЕМАТИКА

  ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ

Браца Тричковић

VI-1
уторак, 3. час уторак, 3. час

Драган Лазаревић

среда, 3. час среда, 3. час
Десанка Нешић
VIII-1
петак, 4. час петак, 4. час
Милош Јанковић
VII-2
петак, 4. час петак, 4. час
ФИЗИКА
  ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
Милан Крстић
петак, 2. час петак, 2. час
Наташа Илијић
  четвртак, 0. час, парна
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
  ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
Лепосава Радојевић
четвртак, 5. час четвртак, 5. час
Маја Станојевић
четвртак, 7. час четвртак, 7. час
Данијела Јевтић
V-4
четвртак, 6. час четвртак, 6. час
Весна Илић Петровић
V-2
уторак, 3. час уторак, 3. час
Сања Пантић
петак, 3. час петак, 3. час
Тијана Фурланич
четвртак, велики одмор четвртак, велики одмор
Нада Донков
среда, 2. час среда, 2. час
ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА
  ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
Јасмина Павловић
VI-2
уторак, 2. час уторак, 2. час
Ненад Јанковић
среда, 2. час среда, 2. час
Војин Никитовић
VII-3
петак, 4. час петак, 4. час
Иван Илић
среда, 3. час среда, 3. час
Неда Недовић
петак, 3. час петак, 3. час
Војкан Јовчић
VIII-3
понедељак, 6. час понедељак, 6. час
БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА
  ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
Гордана Рако
VIII-2
понедељак, 7. час понедељак, 7. час
Сања Пешић
уторак, 2. час, парна уторак, 2. час, парна
Галина Шепа
VII-4
уторак, 3. час уторак, 3. час
Јелена Цветковић
  понедељак, 0 час, непар
МУЗИЧКА И ЛИКОВНА КУЛТУРА
  ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
Дејановић Виолета
VII-1
четвртак, 4. час, парна четвртак, 4. час, парна
Никола Вучковић
V-1
среда, 2. час среда, 2. час
Ивана Вујић
понедељак, међусмена понедељак, 2. час
Ана Ристић и замена
четвртак, 4. час четвртак, 4. час
ТИО
  ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
Горан Јанковић
четвртак, 5. час четвртак, 5. час
Светлана Ђорђевић
петак, велики одмор петак, велики одмор
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
  ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
Александар Васиљевић
четвртак, 3. час, парна четвртак, 3. час, парна
Ненад Станковић
понедељак, вел. одмор понедељак, вел. одмор
Зулфија Арифовић
уторак, 4. час уторак, 4. час
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
  ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
Милијана Красојевић
VI-3
среда 13:30 - 14:30 среда 13:30 - 14:30
ВЕРОНАУКА
  ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
Снежана Николић
свакодневно свакодневно
ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ
  ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
Душица Стаменковић
четвртак 11:00-12:00
четвртак 16:30-17:30
Александра Глигоријевић
четвртак 11:00-12:00
четвртак 16:30-17:30
РАЗРЕДНА НАСТАВА
  ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
Славица Станковић
свакодневно  
Јасмина Младеновић
свакодневно  
Ружица Вукосављевић
свакодневно  
Славица Стојановић
свакодневно  
Зорица Ђорђевић
петак, 2. час петак, 2. час
Ангелина Спасић
понедељак, 3. час петак, 1. час
Драгољуб Ловић
свакодневно  
Снежана Миловановић
свакодневно  
Бранка Милошевић
четвртак, 3. час четвртак, 3. час
Ирена Савић
четвртак, 7:00-8:00  
Славиша Богданић
петак, 4. час петак, 4. час
Зоран Мартиновић
уторак, 2. час понедељак, 2. час
Марина Најдановић
петак, 4. час петак, 4. час
Јасмина Милић
петак, 3. час петак, 3. час
Маја Крстић
свакодневно  
Јелена Вуковић
четвртак, 2. час четвртак, 2. час
Радица Ђорђевић
петак, 2. час петак, 2. час
Данијела Тричковић
петак, 3. час петак, 3. час
Драган Миленковић
свакодневно  
Љиљана Цветковић
свакодневно