Hallo!

You are not logged in. (Login)
 

E-LEARNING

Haley eLearning Center Studio
 
 

NOVOSTI

Picture of Milijana Krasojević
ŠTA JE E-LEARNING?
by Milijana Krasojević - Thursday, 26 October 2017, 06:39 PM
 
E-learning ili učenje na daljinu nastalo je mnogo pre nego što bismo najpre pomislili. Naravno, ne u obliku u kojem ga mi danas poznajemo i koristimo, ali ono je imalo istu ulogu – prevazići fizičku udaljenost zarad prenošenja znanja.

Današnji sistem obrazovanja se prvenstveno obavlja u učionicama u kojima profesor prezentuje materijal na zadatu temu, dok učenici prate predavanje i hvataju beleške. Ovaj način zahteva njihovo istovremeno fizičko prisustvo. Iako je direktan kontakt u najvećem broju slučajeva najbolji način prenošenja znanja, raspoloživi koncept ima i brojne nedostatke. Nove tehnologije donele su i nova rešenja u oblasti edukacije. Pre oko 15 godina je počelo aktivno korišćenje računara u novim formama učenja kod kojih je osnovna karakteristika prostorna i vremenska razdvojenost predavača i slušaoca. Tu su se prvenstveno razvile nove vrste učenja. Zahvaljujući razvoju globalne mreže kao i Internet tehnologija stvaraju se i novi načini učenja. Sada se putem globalne mreže može i diplomirati, magistrirati ili doktorirati. Mnoge obrazovne ustanove se već uveliko ponašaju u skladu sa zakonima tržišta i koriste različite metode jednostavnijeg učenja i didaktičkih multimedijalnih pomagala. E-learning se može definisati kao instrukcioni sadržaj ili način učenja korišćenjem elektronske tehnologije.

Primena novih tendencija i upotreba novih tehnologija olakšavaju ovaj spoj klasičnog i interaktivnog. Komunikacija između korisnika (učenika, studenta) se obavlja elektronski, a u nekim slučajevima moguća je komunikacija i u realnom vremenu. Elektronski profesor, koji se koristi kod e-learninga je aplikacija koja se nalazi na nekom serveru. Aplikacija sadrži pitanja, a korisnik (učenik) šalje odgovore.
Komunikacija je interaktivna i može biti trenutna i odložena.

e-learning
Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Skip Latest News

Latest News

  • 26 Oct, 18:39
    Milijana Krasojević
    ŠTA JE E-LEARNING? more...
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None